Depositionsavgift vid hyra av lokal/förråd

Hädanefter kommer medlem/hyresgäst betala 300 kr för att kvittera ut nyckel av PLL när man hyr lokal/förråd.

Vid återlämning av nyckel återfår man 300 kr. Har man tappat bort en eller flera nycklar betalar man kostnaden för att PLL åter tillverkar nya nycklar.

Obehöriga påträffas i trapphus

Styrelsen har blivit kontaktad av många i föreningen som sett spår och mött ett antal obehöriga personer, ibland till synes påverkade, som kommer in i trapphus på både Dr Bex och Dr Hjorts gata. Dessa personer (en grupp personer om tre-fyra stycken) sprider otrygghet, skräpar ner, rycker i dörrar med mera.  

Vi ber er att vara särskilt kontrollera att porten eller dörr till cykelförråd mm, går igen efter er ordentligt och att ni håller uppsikt om ni ser personer som beter sig misstänkt. Släpp heller inte in personer genom porten som ni inte känner, inte heller via porttelefonen.

Ring polisen om ni stöter på dem i våra trapphus.

/Styrelsen Gbghus14