Städning av hobbyrum

Hobbyrummet har varit stängt ett tag pga att de som använder rummet inte städar efter sig – stor oreda har förekommit under lång tid.
Helgen v 16 öppnar vi rummet så att ni användare skall kunna städa och rensa ut så att vi därefter skall kunna hålla öppet.
 
Samordning av aktiviteten kan ske via Svante@Outlook.com