Inbrott på vinden Bex 13

Vi har inbrott på i ett antal vindskontor på Bex 13, upptäcktes idag 191122 vid lunchtid. Någon har med nyckel tagit sin in på vindarna och därefter skruvat bort gångjärnen på dörrarna. Hur vederbörande kommit in i fastigheten vet vi ännu ej.

Vet fn inte om det har varit inbrott på andra ställen i föreningen, kontrollera era vindsutrymmen. 

Vi kommer att kontrollera övervakningsfilmer från källare på Bex 13