Budget för verksamhetsåret 20 – 21, höjd månadsavgift

Föreningen har haft oförändrad månadsavgift i sju år trots att vi gjort omfattande investeringar både fastigheter och utomhusytor.

Fr.o.m. sep 2020 kräver kommunen en ökad tomtgäldsavgift från nuvarande 865 ksek/år till ca 3350 ksek/ år. Enligt stämmobeslut och som vi tidigare informerat om har vi bestridit detta krav. Vi driver ihop med Wistrands Advokatbyrå en överklagande process mot kommunen, något domstolsutslag har ännu ej kommit.

I vårt budgetarbete måste vi ta höjd kalkylmässigt för en eventuell förlust i domstolen, det vill säga vi har räknat med en ökad tomtgäld med 2485 Ksek/år.

För att få en budget i balans måste vi öka avgifterna med 15 % f.ro.m. 2020-07-01. Avgifter för parkeringsplatser, garage och lokaler kommer att öka med samma %-sats.

Kommentarer inaktiverade.