Informationsblad Göteborgshus 14, Juni 2020

Ökad månadsavgift
Kommunens krav på ökad tomtgäldsavgift innebär att månadsavgiften måste höjas med 15% fr.om. 2020-07-01. Avgifter för parkeringsplatser, garage och lokaler kommer också att ökas med samma %-sats.

Rökning på balkonger
Vi har fått in klagomål om att medlemmar röker på balkongerna. Röken sprider sig och påverkar de närboende. Vi ber er som röker att visa empati och omtanke gentemot era grannar genom att INTE röka på balkongerna. Eftersom vi har fönster och dörrar öppna såhär års rökfylls omgivande lägenheter, vilket är mycket otrevligt. Dessutom är en del boende astmatiker eller allergiska, cigarettrök gör att de kan få svårt att andas. Visa respekt och omtanke om era grannar och medmänniskor!

Grilla på anvisad plats – tänk på brandrisk!
Grillning får endast ske på gemensamhetsytor på gårdarna, alltså varken på balkonger eller andra ställen på våra gårdar. Detta på grund av brandrisk och för allas trevnad.

Parkeringsplatser
Vi har inventerat nyttjandet av våra parkeringsplatser. Till samtliga platser finns en ägare med en bil. Således finns inga lediga för närvarande.

Laddstolpar till bil
Vi genomförde i maj en skarp förfrågan angående intresse av elladdstolpar till bil. På grund av lågt intresse av nyttjande av elladdstolpar kommer vi skjuta upp investeringen ett år och hoppas på större intresse då.

Lediga lokaler
Lediga lokaler finns i föreningen, i diverse storlekar. Kontakta styrelsen (kontaktuppgifter nedan) vid intresse!

Vik/platta till kartonger i sophuset!
Var vänlig och platta till/vik ihop kartonger i sophuset, det tar inte många sekunder. Soptunnorna blir snabbt fulla när detta inte görs, vilket skapar onödiga kostnader för föreningen.

Avslutningsvis vill vi flagga för att motioner till stämman ska in 31 augusti, skicka till: web.styrelsen@gbghus14.se
Vi söker också medlemmar till styrelsen som vill vara med och påverka vår förening och boendemiljö. Kontakta valberedningen, anna_v_bengtsson@hotmail.com, vid intresse. Mer information kommer!

Utgives av styrelsen för Göteborgshus nr. 14

Kontakt med styrelsen fås via web.styrelsen@gbghus14.se. På hemsidan www.gbghus14.se finns allehanda information gällande föreningen och dess skötsel.

Kommentarer inaktiverade.