Årets stämma skjuts upp och sker genom poströstning!

Information med anledning av ordinarie föreningsstämma Riksbyggens bostadsrättsförening Göteborgshus 14.

På grund av den rådande Corona-pandemin med kraftigt ökande smittspridning och nya restriktioner beslutade styrelsen för Göteborgshus 14 vid styrelsemötet 3 november att ställa in det fysiska årsmötet onsdag 18 nov och istället kalla till Årsstämma via poströstning onsdag 2 dec.

Riksdagen har infört en särskild, tillfällig lag som gör det möjligt att hålla stämma utan fysisk närvaro. Medlemmarna utövar då istället sin rösträtt genom poströstning.

Medlemmarna i Brf Göteborgshus 14 kallas härmed att deltaga vid ordinarie föreningsstämma via poströstning. Deltagande sker alltså inte genom fysisk närvaro.
Dagordning för stämman enligt stadgarna § 59.

Poströsterna kommer att samlas in och räknas av utsedd rösträknare ur styrelsen på stämmodagen.

Årsredovisningarna delas ut i brevlådan till samtliga lägenheter. Motionerna är uppsatta i varje trapphus – och finns här nedan. Eventuella frågor om årsredovisningen skickas till styrelsen web.styrelsen@gbghus14.se.

Hur röstar jag?
Du poströstar genom att lämna poströstningsblanketten, som ni får i brevlådan, med ifyllda svar under respektive motion. Se närmare information på själva blanketten. Har du frågor, hör av dig till oss i styrelsen via email web.styrelsen@gbghus14.se, senast 25 nov (en vecka innan stämman).

Lämna DIN poströst senast 2020-12-02 kl 16.00 i fastighetsskötarens brevlåda (Dr Bexgata 5)

Vi gör alla vårt bästa för att bidra till en så hänsynsfull och lite smittsam miljö som möjligt, och följa de rådande rekommendationer och riktlinjer som finns. Stort tack för er förståelse.

Med vänlig hälsning
Styrelsen för Riksbyggen Bostadsrättsförening Göteborgshus 14

Motioner-2020-version_final-1

Rb-Brf-Goteborgshus-nr-14-arsredovisning-2019-2020-maklare

Kommentarer inaktiverade.