Cykelförvaringsutredning 2022

På stämman 2021 inkom en motion gällande svårigheter att ta ut och in cyklar i förråd. Beslutet på stämman blev att styrelsen skulle se över ”hela” cykelproblematiken.

Vi började att identifiera cyklar som saknade ägare eller på annat sätt visade sig ej vara i bruk. Dessa cyklar samlades upp i ett förvaringsutrymme.

För kvarvarande cyklar finns det i föreningen 15 cykelförråd (huvudsakligen skyddsrum) och 32 stolpar (utomhus) med möjlighet till fastlåsning.

Storleken på förråden varierar stort och även beläggningen. Störst problem bedömer vi gäller för Bex gata 9 och Hjorts gata 6.

Vidare framföres problem med förrådsdörrar som ej går att ställa upp.

Vi har i utredningen tittat på möjligheten att:

  • bygga separata cykelförråd på våra gårdar. Detta förslag faller dock på både kostnad och behov av byggnationstillstånd
  • använda utrymmen i våra portaler, vilket skulle vara möjligt om man håller sig inom uppritad yta och att dessa förses med låsmöjligheter för cyklar
  • automatiska/ fjärrstyrda dörröppnare. Ej aktuellt pga kostnad och driftssäkerhet. I stället kommer vi att utrusta dörrar med en enkel variant av dörrstopp som fälls ut och in manuellt. Vissa dörrar är redan idag utrustade med sådana dörrstoppar
  • sätta upp ramper där behov finns, i första hand Hjorts gata 6
  • ev lägga ut plattor för att underlätta transport av cykel, i första hand baksidan Hjort 6
  • utnyttja förråd som har låg beläggning exempelvis Bex 11 B, Hjort 12 A/B och i viss mån Hjort 10 A. Bex 11 och Hjort 12 har dessutom fördelarna att de saknar trappor.

Styrelsen föreslår att de som önskar ställa sina cyklar i Bex 11, Hjort 12 eller Hjort 10 återkommer till styrelsen för att få access till dessa dörrar.

De som vill utnyttja portaler önskas också återkomma till styrelsen med information om vilka portaler så att dessa skall kunna utrustas med låsmöjligheter.

/Styrelsen