Pingisrum

Pingisrummet ligger i källaren vid Dr Hjort 10 C. Man kommer in i rummet med ”allmän” nyckel och man tar sig in i källaren via dörren på hörnet inne på gården bakom Dr Hjort 10 A med ”allmän” nyckeln.

Man kan boka på listan som hänger utanför rummet. Som vanligt gäller aktivitet fram till max kl 22.