Mindre projekt under 2016

 

Nya trädgårdsmöbler (Vår 2016)

Styrelsen köpte och monterade nya trädgårdsmöbler i början på sommaren 2016. Det blev en grupp per innegård som ska fungera tillsammans med en grupp av de bästa utav de gamla möblerna vi hade. Varje grupp består av ett bord, fyra karmstolar och en bänk.


 

Renoverade källarfönster (Vår 2016)

Samtliga källarfönster har renoverats genom att karmar och ytterbågar, som försetts med ett tredje glas, har klätts in med aluminium.

 


 

Renovering av entrédörrar m.m. (Sommar 2016)

Under sommaren 2016 slipades och lackades ekpartierna på entrédörrarna. Vidare målades källardörrar, garageportar, räcken, handledare, plåtdörrarna till gamla soprummen samt träpartierna på gavlarna på Doktor Hjorts gata 1.

 


Cykelrensning (Höst 2016)

Med anledning av att det i våra cykelförråd och cykelställ verkar finnas en hel del övergivna cyklar kommer det att ske en städning och bortforsling av omärkta och ägarlösa cyklar i augusti 2016.

Alla cykelägare uppmanas därför att märka sina cyklar med en väl synlig lapp där namn, lägenhetsnummer (tre siffror) och datum tydligt framgår.

  • Cykelrensningen har blivit uppskjuten. PLL kommer nu att sköta ärendet under oktober och november månad. Mer info kommer på anslagstavlorna i trappuppgångarna.

Rensning i källare och på vindar (Höst 2016)

Under vecka 41 kommer källare och vindar att saneras på alla föremål som finns i de allmänna utrymmena. Det hjälper inte att markera med namn och lägenhetsnummer. Allt som man önskar behålla skall placeras i egna vinds eller källarförråd!
Vi måste sanera pga av brandmyndigheternas krav. Dessutom vill vi hålla rent och snyggt i våra allmänna utrymmen – det hemskt ut på vissa ställen idag.