Parkering

Inom vårt område finns det möjlighet att parkera bil på olika platser

Föreningen har ett antal parkeringsplatser som hyrs ut. Föreningen har också ett mycket begränsat antal garage. Vidare finns det möjlighet att parkera på gatan.

Vill du veta vart du står i kön för parkering ring Riksbyggen på 0771-860 860 eller maila din fråga till boa@riksbyggen.se

På föreningens tomtmark, gångvägar, ytor framför garage och andra entréer råder parkeringsförbud.

Förhyrda parkeringsplatser och garage

Det råder brist på parkeringsplatser inom området, därför gäller följande regler:

  • En bostadsrätt kan endast få tillgång till en parkeringsplats eller en garageplats, inte både och.
  • Det krävs att du har en körbar bil som du tänkt att använda till platsen.
  • Innehav av bostadsrätt innebär ett avtal. Rätt till parkeringsplats eller garage är ett annat avtal. Det betyder att om du t.ex. säljer eller överlåter din bostadsrätt och också har avtal om parkeringsplats eller garage, så är det inte möjligt att överlåta det senare avtalet. Parkeringsplatsen eller garaget återgår till föreningen för att tillfalla den som står först i kön.
  • Parkeringsplatser får inte hyras ut i andra hand.
  • Har du parkerings- eller garageplats, men inte längre någon bil, har du inte rätt att behålla platsen. Den skall då återlämnas till föreningen.
  • För flertalet parkeringsplatser kan man välja till eluttag för motorvärmare mot extra ersättning. Notera att avtal för eluttag gäller 12 månader eller tills dess att du säger upp parkeringsplatsen.
  • Kontakta Riksbyggen på mail boa@riksbyggen.se eller via detta formulär om du vill ställa dig i kö.

Besöksparkering

Avgiftsbelagd besöksparkering finns bredvid affärshuset på Dr Bex Gata.

Gatuparkering

Våra gator ingår i en zon med parkeringsförbud. Detta innebär att det är parkeringsförbud på alla gator där inget annat meddelats med skyltning. Det vill säga att man får parkera på den västra sidan av Dr Hjorts Gata. Man får även parkera 30 min utanför våra butiker på Dr Bex östra sida. Kontrollera alltid skyltningen innan du parkerar för att vara säker.