Bastu

Föreningen har en egen bastu

Bastun ligger på Dr Hjorts Gata 2B. Innanför entrédörren finns en bokningslista uppsatt.
Eftersom bastun har ett flertal angränsande bostadsrätter är det viktigt att vi som använder bastun visar hänsyn till de närboende och att bastun lämnas senast kl. 22.00.
Rökning och alkoholförtäring är ej tillåten. Lokalen skall lämnas städad och ren.
Glöm ej att släcka ljuset.

Nyckeln till bastun erhålles av fastighetsskötaren mot en depositionsavgift på 300 kr.