Insamling av Telefonnummer

I samband med det nya låssystemet behöver vi samla in telefonnummer för samtliga medlemmar. Telefonnummret kommer att kopplas till entré-dörren i din trappuppgång och du kan därefter öppna entredörren med hjälp av telefonen.

* anger obligatoriska fält