Bastu

Föreningen har flera aktivitetsutrymmen som är tillgängliga för medlemmarna. För att få tillgång till en eller flera av dessa tas det ut en engångsavgift på 400 kr. Vid intresse kontakta fastighetsskötaren så att dätt behörighet på din tag kan ordnas. Bastun är ett av dessa rum.

Bastun ligger på Dr Hjorts Gata 2B och kan bokas online eller på bokningstavlorna.
Eftersom bastun har ett flertal angränsande bostadsrätter är det viktigt att vi som använder bastun visar hänsyn till de närboende och att bastun lämnas senast kl. 22.00.
Rökning och alkoholförtäring är ej tillåten. Lokalen skall lämnas städad och ren.
Glöm ej att släcka ljuset.