Bastu

Föreningen har flera aktivitetsutrymmen som är tillgängliga för medlemmarna. Bastun är en av dessa. För att få tillgång till en eller flera av aktivitetsutrymmena tas en engångsavgift ut på 400 kr. Kontakta fastighetsskötaren vid intresse så att rätt behörighet på din tag ordnas.

Bastun ligger på Dr Hjorts Gata 2B och kan bokas online eller på bokningstavlorna.

Ordningsregler i bastun:
Eftersom bastun har ett flertal angränsande bostadsrätter är det viktigt att vi som använder bastun visar hänsyn till de närboende och att bastun lämnas senast kl. 22.00.
Rökning och alkoholförtäring är ej tillåten.
Lokalen skall lämnas städad och ren.
Glöm ej att släcka ljuset.