Balkongrenovering

Balkonginformation från styrelsen, uppdaterad 2013 – 09 -18

Projektet är nu godkänt av vår externa besiktningsman, fom nu har vi således 5 års garanti på utfört arbete och material.

Det kvarstår några punkter

  • ü  som är resultat av gårdagens besiktning av hela fastigheten – de är av karaktären städa och rengöra lite här och där, fixa till färgen på sockel Hjort 1 , sätta dit några lampkupor, fixa till några elektriska installationer, lite trädgårdsarbete etc
  • ü  punkter från lista med medlemmarnas synpunkter – se nedanstående uppställning, kvarvarande punkter per 2013-09-18. Alla som har framför synpunkter bör kolla att dessa nu är åtgärdade. Några som ej åtgärdas är exvis att hörnen på balkongräckena ej skall vara hopsvetsade, något stenskott som satt på fönstrets insida

Kvar till v39

 

Om 2 veckor kommer vi att ha den slutgiltiga ekonomiska genomgången av projektet