Pågående

Här kommer du att kunna läsa om alla projekt som föreningen just nu jobbar på.

De projekt som just nu pågår är:

Gallring av grönytor

Grönytorna runt vårt område kommer löpande att gallras och rensas ur så att träd och växter får mer livsrum och inte kväver varandra,  området kommer att bli mer attraktivt och ge ett mer städat intryck.


 

Relining av stamledningar

Styrelsen har upphandlat filmning av de horisontella stamledningar för avloppsvatten samt anlitat en konsult för utvärdering och förslag till åtgärder vilket med all sannolikhet kommer att leda till renovering med en teknik som heter relining.


 

Renovering av entrédörrar m.m.

Under sommaren 2016 kommer ekpartierna på entrédörrarna att slipas och lackas samt målning av källardörrar, garageportar, räcken, handledare, plåtdörrarna till gamla soprummen samt träpartierna på gavlarna, Doktor Hjorts gata 1.


 

Installation av klimatanpassad värmestyrning

Styrelsen har upphandlat klimatanpassad styrning och drift av värmen i fastigheten, ett system med en senaste tillgängliga tekniken. Detta kommer resultera i en jämnare och mer behaglig temperatur i lägenheterna samt en bättre värmeekonomi.


 

Projekt som har slutförts kan du läsa om under Utförda projekt