Pågående

Här kommer du att kunna läsa om alla projekt som föreningen just nu jobbar på. Denna sida har som mål att uppdateras efter varje styrelsemöte som hålls en gång i månaden.

De projekt som just nu pågår är:

Kontroll av ventilationen i lägenheterna

Inspektion och eventuell rengöring av imkanaler, dvs ventilationen kommer att ske i samband med den lagstadgade OVK kontrollen. Planerad att utföras med start april.


Gallring av grönytor

Grönytorna runt vårt område kommer löpande att gallras och rensas ur så att träd och växter får mer livsrum och inte kväver varandra,  området kommer att bli mer attraktivt och ge ett mer städat intryck.

  • En större insats av GH Mark och Trädgård pågår för att gallra ur buskar och träd samt frilägga fasaden där buskar och träd växer för nära.

 

Relining av stamledningar

Styrelsen har upphandlat filmning av de horisontella stamledningar för avloppsvatten samt anlitat en konsult för utvärdering och förslag till åtgärder vilket med all sannolikhet kommer att leda till renovering med en teknik som heter relining.

  • Filmning av stammarna gav resultat att dessa var i något bättre skick än förväntat men de behöver ändå åtgärdas. Vi har fått in tre offerter som kommer att kompletteras.

 


 

Renovering av affärshusets fasad

Måndag 18 september börjar renoveringsarbetet av affärs- och sophuset. Arbetet förväntas ta ca 8 veckor.

 


 

Dräneringsarbete

Med start 23 oktober kommer GH Mark & Trädgård att utföra dräneringsarbete mellan
Dr Hjort 8A – 10A och 10C – 12A.

Projekt som har slutförts kan du läsa om under Utförda projekt