Pågående

Här kommer du att kunna läsa om alla projekt som föreningen just nu jobbar på. Denna sida har som mål att uppdateras efter varje styrelsemöte som hålls en gång i månaden.

De projekt som just nu pågår är:

Kontroll av ventilationen i lägenheterna

Inspektion och eventuell rengöring av imkanaler, dvs ventilationen kommer att ske i samband med den lagstadgade OVK kontrollen. Planerad att utföras under någon av de kalla vintermånaderna.


Gallring av grönytor

Grönytorna runt vårt område kommer löpande att gallras och rensas ur så att träd och växter får mer livsrum och inte kväver varandra,  området kommer att bli mer attraktivt och ge ett mer städat intryck.


 

Relining av stamledningar

Styrelsen har upphandlat filmning av de horisontella stamledningar för avloppsvatten samt anlitat en konsult för utvärdering och förslag till åtgärder vilket med all sannolikhet kommer att leda till renovering med en teknik som heter relining.

  • Filmning av stammarna gav resultat att dessa var i något bättre skick än förväntat men de behöver ändå åtgärdas. Vi har fått in tre offerter som kommer att kompletteras.

 


 

Installation av klimatanpassad värmestyrning

Styrelsen har upphandlat klimatanpassad styrning och drift av värmen i fastigheten, ett system med en senaste tillgängliga tekniken. Ca 70 lägenheter som väljs av eGain kommer att fungera som referenslägenheter och få temperaturgivare monterade i sig. Dessa kommer ge en överblick av föreningens inomhusklimat som eGain kommer att kunna använda för att tillsammans med aktuella väderprognoser korrigera värmetillförsel redan innan det blir kallare eller blåsigare ute. Detta kommer resultera i en jämnare och mer behaglig temperatur i lägenheterna samt en bättre värmeekonomi.


 

Projekt som har slutförts kan du läsa om under Utförda projekt