Stamrenovering

Stamrenovering – utestående fråga från stämman i oktober 2011

Slutbesiktning och godkännande av projektet gjordes 2009. Inga utestående ekonomiska krav finns mellan Föreningen och entreprenören.

Under projektets gång och framförallt i slutet gjordes en genomgång mellan styrelsen och entreprenören för att fastlägga enskilda lägenhetsinnehavares eventuella krav på entreprenören pga av ”billigare” val av utrustning alternativ behållande av befintlig utrustning likväl som entreprenörens krav pga ”dyrare” val.

Berörda personer har fått en skrivelse med specificerade kostnader och information om att det var den enskildes ansvar att reglera skulder direkt med entreprenören.