Extrastämma

Kallelse Härmed bjuds du in till extra stämma i Riksbyggens Bostadsrättsförening, Göteborgs Hus Nr 14. Stämman kommer att avhållas måndagen den 14:e januari 2019 kl 17.30 i Samlingslokalen Dr Hjorts gata 8C På extra stämman …

Fortsätt läsa »

Motionsrummet

Vi har fått en del frågor gällande motionsrummet och framförallt om styrelsen ämnar rusta upp rummet eller ej. Styrelsens inställning är att våra gemensamma lokaler ska vara självreglerande/självfinansierade av de medlemmar som nyttjar rummen. Vi …

Fortsätt läsa »