Laddplatser för elbil och laddhybrider

I början på mars satte vi upp 8 st laddplatser med parkeringsplats nr 85 – 92, framför Djurens vänner. Vi räknar med att dessa är i drift från och med mars 15. För mer information se: Laddplatser.

Nätverksuppgradering 9/2!

Under tisdagen den 9 februari kommer A3 att uppgradera föreningens internetanslutning till 1000/1000 Mbit/s. Detta kan medföra en del störningar i er uppkoppling under förmiddagen.

Depositionsavgift vid hyra av lokal/förråd

Hädanefter kommer medlem/hyresgäst betala 300 kr för att kvittera ut nyckel av PLL när man hyr lokal/förråd.

Vid återlämning av nyckel återfår man 300 kr. Har man tappat bort en eller flera nycklar betalar man kostnaden för att PLL åter tillverkar nya nycklar.