Nytt Informationsblad

Februari 2020 Aktuellt status i frågan om ny tomträttsavgift Se skrivning upplagd på hemsidan. Laddstolpartill el/hybridbilar Vi planerar monteraca 16st laddstolparmed planeraddriftstart under Q32020. De som hyrdessa platser kommeratt få betala den vanliga parkeringsplatsavgiften plus …

Continue reading

Nytt Informationsblad

Ta bort era grejer!  Vi gick vår regelbundna brandskyddsrond förra veckan. Några gångar i vindsförråden var belamrade med prylar. Detta är strängt förbjudetenl Brandskyddsmyndigheten och måste av vederbörande bortforslas omgående. Maila om ni vet vem detta tillhör. Tänk …

Continue reading