Beslut på extrastämman

Den 14 januari hölls extrastämma om att installera trygghetskameror i gångarna i samtliga källare samt miljörum. Med denna investering hoppas styrelsen minska antalet inbrott i våra källarförråd samt minska och förhindra sabotage och olovlig nedskräpning i miljörummet.  …

Continue reading