Felanmälan till fastighetsskötare

Till Easy Fastighets Service anmäler du som medlem i föreningen om något i din lägenhet eller i våra gemensamma utrymmen behöver åtgärdas.

Observera! Innan du kontaktar Easy FS ska du läsa igenom föreningens stadgar, främst sid 11, för att ta reda på vad som är ditt respektive föreningens ansvar att åtgärda i lägenheterna. Enkelt uttryck är allt du själv kan se och röra (förutom värmeelementen) ditt eget ansvar att åtgärda i lägenheterna och det tillkommer då ett självkostnadspris du själv betalar, om Easy FS kontaktas. Vid akuta fel i lägenheterna är det viktigt att känna till att du själv kan bli betalningsansvarig när Easy Fastighets Service kontaktas, inte föreningen.

För att göra en felanmälan, maila ditt ärende till:  Felanmalan3@easyfastighetsservice.se

OBS! Ange namn, adress, e-post, telefonnummer och lägenhetsnummer när du beskriver ditt ärende. Du kan också skicka med en bild om det förenklar förklaringen av felet.

Telefon till Easy FS: 070-7819901, Måndag-Fredag 07:00 – 16:00

Jour: Sjövalla bygg, tel. 031-515470, Måndag-Fredag 16:00 07:00 samt dygnet runt på helger.

Fastighetsskötaren är hos oss på GbgHus14 måndagar, onsdagar och fredagar kl. 07.00 – 10.00.  

Behöver du träffa fastighetsskötaren så är han på sitt kontor, Doktor Bex gata 5 (garageporten)  07:00-07:15 samt 09:45 –10:00 nämnda dagar.

Övrig tid är fastighetsskötaren normalt inte på kontoret utan i fastigheterna och löser felanmälningar och arbetar med anvisade uppgifter.