Vanliga frågor

Här skriver vi svaret på de vanligaste frågor och funderingar som du som medlem kan ha. Läs gärna igenom innan du ställer din fråga vidare till styrelsen.


Min lägenhet

Andrahandsuthyraren tar över uthyrarens tagg och beställer inga egna. I övrigt gäller bostadsrättsinnehavarens namn i porttelefonen, det ändras inte till andrahandsuthyrarens. Andrahandsuthyraren får själv sätta sitt namn på lägenhetsdörren.

Category: Min lägenhet

Nej, föreningen har ett kollektivt bostadsrättstillägg hos IF.

Category: Min lägenhet

Det kan du läsa om i våra stadgar, som du hittar på sidan Stadgar.

Category: Min lägenhet

Kontakta fastighetsskötaren: Felanmälan 

Om du sätter upp en provisorisk namnskylt, vänligen se till att den inte lämnar klister eller spår efter sig när du tar bort den.

Category: Min lägenhet

Grillning på balkong är förbjudet för både kol- och elgrill på grund av brandrisk och utav hänseende till grannar. Grillning hänvisas till våra fina innegårdar där det finns platser för grillning.

Category: Min lägenhet

För att få hyra ut i andrahand måste du få styrelsens godkännande.
Som bostadsrättsinnehavare får du inte hyra ut din lägenhet utan styrelsens medgivande. Om lägenheten hyrs ut utan godkännande kan innehavaren i slutändan förlora medlemskapet i föreningen och därmed tvingas sälja sin lägenhet.

Se våra bestämmelser kring andrahandsuthyrning HÄR.

Category: Min lägenhet

Föreningens ventilationssystem baseras på självdrag. Fläktar som sätts upp i kök måste vara av karaktär kolfilter som tar in och släpper ut luften i köket – inga fläktar får anslutas till ventilationssystemet. Självventilationssystemet skulle då ”haverera”.

Av samma själ får man ej heller sätta upp fläktar i badrummet.

Category: Min lägenhet

Det finns ett antal bestämmelser man måste förhålla sig till och ibland behövs ett godkännade av styrelsen. Klicka här för att läsa vad som gäller.

Category: Min lägenhet
Testa först att starta om din utrustning t.ex. router. 
Om en omstart av utrustning inte fungerar testa att koppla din dator med en nätverkskabel direkt till uttaget. Oftast ligger felet inte hos föreningens nätverk utan det är någon router eller liknande som krånglar.
 
Kvarstår problemet vänligen kontakta i första hand Bredband2 (tidigare A3) kundservice på: 0770-910 200.
 
För mer information se sidan Tv och Bredband.

Category: Min lägenhet
Föreningen har ett system som övervakar temperaturen i husen och automatiskt reglerar värmen. 
 
För att underlätta för systemet att hålla din lägenhet varm se till att du har möblerat så att luften kan cirkulera fritt i din lägenhet och blockera inte dina element med möbler eller dylikt. 
 
I vissa fall kan det vara elementen som behövas luftas. En instruktion kring hur du luftar element finns HÄR. Skulle dina element fortfarande var kalla så gör en felanmälan till fastighetsskötaren.
 
Tänk på att aldrig stänga dina friskluftventiler helt för då blir inneklimatet och luften sämre. Ventilerna ska vara öppna året om.

Kolla gärna in detta informationsblad.

Category: Min lägenhet

Gemensamma utrymmen

Föreningen har för närvarande 8 platser, om behovet ökar kommer vi att öka antalet platser. Önskar man plats ska man sätta upp sig i kön för laddplatser, man måste då ha en vanlig plats i utbyte.

För mer information se sidan Garage- och parkeringsregler.

För information om hur man bokar tvättstuga se sidan Tvättstugor.

Föreningen har gemensamma lokaler som kan bokas via hemsidan eller på plats via bokningstavla.
För att boka via hemsidan behöver ni ett användarnamn och lösenord. För att boka via bokningstavla behöver du din tagg.

För att öppna dörren till dessa utrymmen använder du din tagg på läsaren bredvid dörren.

Övernattningslägenheter kostar 250 kronor per dygn och föreningslokalen kostar 500 kronor per dygn.

För mer information se sidan Gemensamma utrymmen.

Kontakta Riksbyggen så kan de svara på din fråga och hur vidare hur du får tillgång till det om du så önskar det i nästa steg.

För mer information om parkering, se sidan Garage- och parkeringsregler.

Vill du använda trapphusbalkongen över sommaren och ställa dit några mindre utemöbler så tänk på:

  • Prata med dina grannar så ni är överens och kan nyttja balkongen tillsammans.
  • De utemöbler som ni ställer dit skall vara i bra skick så det ger ett välvårdat intryck. Möblerna får ställas dit efter 1 april och tas bort 15 september.
  • Skura av golvet innan du ställer dit dina möbler och håll rent under sommaren då vår lokalvårdare som normalt städar balkongerna inte städar möblerade balkonger.

För att stå i kö till parkeringsplats behöver du skapa ett konto hos Riksbyggens boende-web.

Riksbyggen använder sig av så kallade aktiva digitala köer med ett system som liknar det som används av bland annat boplats. När det finns en ledig parkeringsplats går det ut en information till den mejladress du har angivit. Du måste då aktivt söka den lediga platsen. Parkeringsplatsen går till den som har flest ködagar. 

För mer information om parkeringsplatser se HÄR.

Övrigt

Alla ärenden vad gäller ägarbild, lån etc. hänvisas till riksbyggen. Du når dem lättast via boa@riksbyggen.se eller 0771-860 860.

Category: Övrigt

Föreningen har ett elektroniskt låssystem som kräver taggar, någon öppning via kod finns ej. Besökare får använda porttelefonen för att bli insläppta. Tänk på att inte släppa in någon okänd i trapphusen.

Vid ägarbyte av lägenhet kommer de ”gamla” taggarna av vara i drift ytterligare två veckor efter övertagande. Därefter släcks de och den nya ägaren får hämta ut tre stycken nya taggar hos fastighetsskötaren.

Önskar man fler taggar så får man begära det via fastighetsskötaren till en kostnad av ca 200 sek/tag

För mer information se sidan Låssystem – nycklar och taggar.

Category: Övrigt

Riksbyggen (0771 – 860 860) hanterar ekonomiska och administrativa tjänster för vår förening och bistår när det gäller frågor kring överlåtelser, avgifter och dylikt.

Category: Övrigt
  • Affärshuset –  Guldheden 42:1
  • Dr Hjortsgata 1A-D –  Guldheden 40:1
  • Dr Hjorts12 till Dr Bex 15 – Guldheden 43:1
Category: Övrigt