Dräneringsarbete

Med start 23 oktober kommer GH Mark & Trädgård att utföra dräneringsarbete mellan
Dr Hjort 8A – 10A och 10C – 12A.

Under arbetet kommer delar av trottoaren samt gatan att påverkas då arbetsfordon och material
behöver plats.

Grävområdet kommer att hägnas in och en möjlighet att parkera blir begränsad i anslutning till arbetet.

(Publicerat 16/10-17)

Uppdaterad information från Com Hem

Com Hem och Discovery Networks har nu kommit överens om ett nytt avtal. Det innebär att alla Discovery Networks kanaler (Kanal 5, Kanal 9, Kanal 11 och TLC) som tidigare saknats nu kommer tillbaka inom kort.

Renovering av affärs- och sophus

Måndag 18 september börjar renoveringsarbetet av affärs- och sophuset. Arbetet förväntas ta ca 8 veckor.

Entreprenören Göteborgs Måleri börjar sätta upp byggnads-ställningar runt huset. Det kommer innebära att inga bilar kan/får parkera utefter huskroppen på baksidan. Förmodligen kommer distributionsbilar till COOP att kunna passera runt huset.

Huset kommer att ”plastas” in för att förhindra färgflagor och annat skräp att flyga runt. Arbetet innebär vattenblästring av taken och målning med en speciell tätande och hållbar färg.

Därefter bilas ”lösa” partier bort från ytterväggar, dessa byggs upp igen med armeringsjärn och betong. Därefter målas fasaden.

Hängrännor byts, räcken renoveras/byts ut och målas. Fönster och dörrar på baksidan och gaveln målas.

Markiser renoveras, glaspartierna i fönster och dörrar förses med ett extra glas för lägre energiförbrukning.

I COOP´s lokaler kommer en del ytrenovering att ske, byte av sanitetsporslin samt armaturer.

Viss störning under byggtiden är ofrånkomlig men entreprenören försöker anpassa tiderna för minsta möjliga påverkan för våra hyresgäster och boende.

Beräknad kostnad ca 1,7 Msek.

(Publicerat 13/9-17)

Information från Com Hem

Com Hem som idag står för det grundutbud av TV-kanaler som finns i föreningen är för tillfället förändrat. Detta beror på att Com Hem centralt sedan 31 augusti inte längre har avtal med Discovery Networks. Kanaler som berörs är Kanal 5, Kanal 9, Kanal 11 och TLC. Fram till dess visas istället följande ersättningskanaler: Comedy Central, National Geographic, History HD respektive TNT. Detta är ett problem hos Com Hem och berör inte bara oss i Göteborgshus 14 utan alla som har Com Hem

För er som vill kan man läsa mer här:
https://www.comhem.se/fastighetsagare/viktig-info-om-kanalutbudet
eller kontakta Com Hem support

 

Skadegörelse i pingisrummet

Det har skett skadegörelse i pingisrummet där någon/några har ristat in hakkors på pingisbordet samt på ljudisolerade takplattor. Det är ett skamligt beteende som dessutom skapar onödiga kostnader för föreningen. Vi har sedan tidigare planerat fräscha upp rummet men vi vill redan nu förvarna att vid ytterligare skadegörelse så kommer vi att avveckla pingisrummet permanent.

(Publicerat 29/8-17)