Påminnelse: Cykelrensning

Med anledning av att det i våra cykelförråd och cykelställ verkar finnas en hel del övergivna cyklar kommer det att ske en städning och bortforsling av omärkta och ägarlösa cyklar i augusti 2016.

Alla cykelägare uppmanas därför att märka sina cyklar med en väl synlig lapp där namn, lägenhetsnummer (tre siffror) och datum tydligt framgår.

Se till att din cykel är uppmärkt senast 31 juli 2016

(PUBLICERAT 19/7-16)

Information ang. nedtagning av träd och beskärning av buskar

Vår Trädgårdsmästare Gunnar har inventerat vårt område och identifierat några träd som omedelbart måste tas ner.

Träden är skadade/spruckna/ruttna och måste tas ner snarast pga av säkerhetsrisk, träd som växer för nära fasaden, träd vars rotsystem kommer att förstöra en trapp.

Åtgärder med start vecka 29.
-reducera volym/beskära träd för att få luft till fasaden och ljus till lgh på13a – 13b – 7b
-beskära rododendronbuskage för att frilägga balkong och fönster på 9B-9C
-beskära buskar vid Bex 15 då vissa sorter håller på att ta över och kväva den ursprungligt planterade mångfalden av växter
-ta ner en mindre sälg vid Bex 9C
-ta ner det stora Gullregnet vid Hjort 2A, trädet har drabbats av röta och spruckit nere vid marken (stor risk för skada när den ramlar)
-beskära Gullregn på Hjort 2B då det skuggar och växer in i rododendronbuskaget
-ta ner Gullregn på gården på Hjort 2 pga av sprucken stam.
– Brudspirea på Hjort 4 beskärs ner i höjd och från fasad
-Hassel vid lampa på Hjort 4 tas ner och ge luft till kvarvarande buskar samt frilägga lampan
-träd vid trappfot Hjort 4 tas bort då rötterna växer in under trappan.
-Lönn med tredelad stam och inväxt bark vid 12C tas ner, utgör risk för skada
-rensa sly vid parkeringsplatser nedanför Hjort 1 – längs Bex gata från Fries Torg

(Publicerat 14/7-16)

Allmän information

Fastighetsskötsel i ny regi
Vid årets förhandling med Riksbyggen avseende fastighetsskötsel så fick vi beskedet att man inte var intresserad av att fortsätta serva oss med denna tjänst. Efter ett samarbete som varat i 65 år !
Styrelsen har således med kort varsel blivit tvungen att ta fram alternativa entreprenörer. Vi har utvärderat fem olika leverantörer och beslutat att uppdraget går till företaget PLL Fastighetsförvaltning som under 20 år verkat inom fastighetsskötsel i Göteborgsregionen och har goda referenser.
Förändringen gäller fom 2016-07-01.
Information om ändrade telefon nummer vid fel- och jouranmälan samt annan för föreningen viktig information kommer att delas ut i samtliga brevlådor samt anslås i trapphusen respektive läggas ut på hemsidan.
Gräsklippning och Trädgårdsskötsel kommer att skötas av företaget GH Mark & Trädgård
Teknisk och Ekonomisk Förvaltning ligger t.v. kvar i Riksbyggens regi.

Nytt städavtal med Samhall
Vi har tecknat ett nytt städavtal med Samhall gällande fom 2016-06-01 och som innebär att tjänsterna är utökade, delvis ökad frekvens, fler golvytor och bl.a. väggar i trapphus skall städas.
Har ni synpunkter på hur städningen fungerar så hör av er till styrelsen.
Städning av gångar i källare och på vindar
Källare och vindsgångar besiktigas i sommar. Allt som brandmyndigheten skulle beteckna som brandfarligt, d.v.s. allt löst, kommer att slängas. Ägodelar, dörrar, köksluckor etc måste placeras i det egna förrådet annars kommer det att slängas.
Arbetet kommer att ske löpande med start 1 augusti därefter slängs allt som ligger kvar i källar- och vindsgångarna, även det som ligger på takbalkar eller ovanför dörrar slängs. Tänk på att cykel- och skyddsrummen kommer att rensas från allt utom cyklar- vagnar.

Lediga lokaler
Vi har ett antal lediga lokaler och förråd i föreningen, från 2 kvm till 40 kvm. Några större förråd i de s.k. gamla piskbalkongerna är lediga.
Maila<styrelsen@gbghus14.se>om du har behov av mer förvaring/lagring.

(publicerat 22/6-16)

Montering av lägenhetsgivare kommer att ske 17 maj efter kl. 18.00

Föreningen har tecknat avtal för klimatstyrning med eGain vilket innebär att ett 70-tal inomhusgivare kommer att placeras i strategiskt utvalda lägenheter.
Representanter från eGain och styrelsen kommer att besöka dessa lägenheter med start 17 maj efter kl. 18.00 för montering av givarna. Placering av givarna kommer att ske efter anvisning från eGain för att erhålla bästa resultat.
Givaren är stor som en tändsticksask och har ett ”longlife” batteri med 10-års hållbarhet.

(publicerat 13/5-16)

Medlemsinformation

Studentbostäder planeras att byggas vid grönområdet vid affärshusen.

”Projektet omfattar ca 112 studentbostäder och 6 BMSS-lägenheter som uppförs av SGS och ca 52 forskarbostäder som uppförs av FO Pettersson. Både SGS och FO Pettersson har erfarenhet och vana att driva projekt med ekologisk hållbarhet i fokus och i detta projekt kommer vi att följa Göteborgs stads program för miljöanpassat byggande och på utvalda delar även skärpa kraven ytterligare.”

Mer info finns på :

Fastighetskontorets hemsida

SGS hemsida (bildkälla)

 

Dr_Bex_gata_skiss

(publicerat 5/5-16)