Cykeltvätt (14/12-15)

På föreningens årsstämma beslutades att anordna en spolplats för cyklar.

Föreningens medlemmar har nu möjlighet att spola av och tvätta sina cyklar utanför Fastighetskötarens lokaler, till höger om dörren finns en spolslang och kran monterad.

-Spolplatsen får inte användas till biltvätt
-Avfettningsmedel eller andra kemikalier får inte användas
-Se till att stänga kranen, häng upp slangen och lämna spolplatsen ren och fin efter dig

Felanmälan till Riksbyggen (24/11-15)

Felanmälan skall göras till riksbyggen på tel 0771-860860. Växeln bemannas dygnet runt.

Vi skall alltså inte anmäla fel direkt till vår fastighetsskötare.
Det har nu i höst inkommit en del synpunkter på temperaturen i lägenheterna. Även denna typ av fråga skall gå via riksbyggen.
Rutinen vid ”värmefrågor” är att vår fastighetsskötare besöker aktuell lägenhet och kontrollerar temperatur på elementen och i rummen, se till att elementen kan verka fritt etc.

Om problemet kvarstår så kommer Qsec att göra nödvändiga justeringar.
Qsec är firman som för snart 5 år sedan gjorde den stora genomgången av värmesystemet.

Detta är således sista vintern för garantiåtaganden vilket vi vill utnyttja. Vi kommer nu även att genomföra efterjusteringar i lägenheter som Qsec inte kom in i under förändringsarbetet.

Containerhelg (21/11-15)

Under helgen nov 28 – 29 kommer vi ha en skräpcontainer på plats.

Vi uppmanar envar till sanering av källare och vindar. Det står fortfarande alldeles för mycket saker på dessa platser, detta skapar inte bara otrivsel utan vi har dessutom fått påtalanden från räddningstjänsten om att gångar skall ur säkerhetssynpunkt hållas fria.

De som fortfarande har grillar utomhus skall slänga dessa.
Vidare är det fortfarande till och från ”containerskräp” i soprummet – skärpning!

Nya avgifter för övernattningsrum och föreningslokal (20/11-15)

F.o.m 1:a december 2015 höjs hyran för övernattningsrummen till 250 sek/ natt. Som vi tidigare redogjort för så tas det dessutom ut en straffavgift om rummen inte lämnas i städat och fullgott skick. Denna avgift är 750 sek.
För nya föreningslokalen är hyran 500 sek/ gång och straffavgiften är 1500 sek.
Vidare gäller att saker som under hyrtiden skadas eller på annat sätt fördärvas skall ersättas av den hyrande personen.

Rutinen är att den som hyr någon av ovanstående lokaler och finner denna i ett icke acceptabelt skick skall sända ett mail till styrelsen – web.styrelsen@gbghus14.se – och påtala de faktiska omständigheterna. Kan med fördel kompletteras med ett eller annat foto.

Föreningslokalen
Föreningslokalen är utrustad för att kunna serva sällskap på upp till 40 personer. Bord och stolar i anslutning till föreningslokalen finns för ca 30 personer. Om någon önskar ytterligare sittkapacitet så får man ta kontakta med styrelsen som kan anvisa var resterande stolar och bord lagerhålls.

En instruktion vad avser handhavande, brandföreskrifter etc kommer att läggas ut i föreningslokalen.
I föreningslokalen gäller samma regelverk som i hela föreningen dvs normal icke störande ljudnivå efter kl 22.

Renovering av källarfönster (8/11-15)

I början av november börjar Prefond renovering av våra källarfönster respektive fönster i den nya föreningslokalen.

Vi har utvärderade alternativen att byta ut angripna fönsterbågar och karmar och därefter måla eller att göra som vi gjorde för 6 år sedan avseende lägenheternas fönster dvs ta bort den ytter träbågen och ersätta med aluminium båge.

Vi beslutade att genomföra det senare alternativet p.g.a. att vi då får näst intill underhållsfria fönster, alla bågar byts ut, vi får ett extra glas som ger en viss isolering, endast marginellt dyrare än målningsalternativet.

Även karmar kläs in i aluminium. Det lilla antal som är angripna kommer att bytas ut före inklädning

Arbetet som är tämligen väderoberoende planeras vara klart i början av januari.

Vid montagearbete måste man få tillgång till alla utrymmen som har källarfönster vilket innebär att styrelsen kommer att ta kontakt med samtliga som hyr lokaler för att få tillgång till dessa.

Kostnaden för renoveringen är 390 tkr