Städning av hobbyrum

Hobbyrummet har varit stängt ett tag pga att de som använder rummet inte städar efter sig – stor oreda har förekommit under lång tid.
Helgen v 16 öppnar vi rummet så att ni användare skall kunna städa och rensa ut så att vi därefter skall kunna hålla öppet.
 
Samordning av aktiviteten kan ske via Svante@Outlook.com

OBS: Asfaltering av P-Platser

I del av det påbörjade asfalteringsarbetet kommer asfaltering av P-platser att ske på Doktor Hjorts gata onsdag 19 april. 

Alla P-Platser på Doktor Hjorts gata  ska vara tomma onsdag 19 april efter kl 05:30. Fordon som står kvar kommer att flyttas av bärgare på ägarens bekostnad. 

(Publicerat 21/3-17)

Brandsäkerhet i trappuppgångarna

Styrelsen vill påminna om att det i enighet med lagen om skydd mot olyckor inte får stå föremål i våra trappuppgångar eller gemensamma utrymmen som är brännbara eller kan blockera utrymning vid brand. 

Ett vanligt förekommande problem är att barnvagnar och cyklar ställs i trappuppgången istället för de dedikerade förvaringsrum som finns tillgängliga. Även om barnvagnen inte blockerar utrymning kan den fatta eld och skapa rökutveckling som i sin tur förhindrar utrymning eller vidare sprider elden. 

Vi hoppas på er förståelse och samarbete i frågan. 

Är du intresserad av vad mer vi kan göra för att öka bransäkerheten, kolla in MSBs infoblad.

(Publicerat 27/2-17)

Containerhelg

Vi vill påminna om att vecka 8 är containerhelg. Till er som använder slöjdrummet, passa gärna på att röja lite i lokalen och släng det som bör slängas i containern, så hjälps vi åt att skapa en mer trivsam lokal som fler kan använda. 

 

(Publicerat 22/2-17)

Asfalteringsarbetet är påbörjat

Nu har PEAB påbörjat arbetet med att justera gångbanor och kantsten inför den kommande asfalteringen. Tyvärr kommer det innebära att en del gångbanor kommer att vara smutsiga under tiden arbetet pågår. 

OBS!

Ni som har parkeringsplatser längs Doktor Hjorts gata kommet att få en lapp på bilen när det är dags att asfaltera där, se till att flytta bilden i god tid så inte några bilar står kvar och hindrar asfalteringen.

(Publicerat 21/2-17)