Containerhelg 21-22 Februari (19/2-15)

Nu är det dags för årets första ”containerhelg” då föreningens medlemmar har chans att göra sig av med diverse skräp.

Passa på göra er av med gamla barnvagnar, däck och annat skräp som står i våra allmänna utrymmen i källare och på vindar.

Förvaring av cyklar, barnvagnar, gamla däck, stegar mm. får inte ske i gångarna till förråden i källare eller vindar utan skall förvaras i avsedda gemensamma utrymmen eller i det egna förrådet.

Tänk på att containern INTE är till för att slänga byggavfall ex. kök, kakel, elektronik eller farligt avfall.

Enligt tidigare information kommer föreningen, med anledning av att det i våra cykelförråd och cykelställ verkar finnas en hel del övergivna cyklar utföra en städning och bortforsling av omärkta och ägarlösa cyklar i april 2015. Alla cykelägare uppmanas att märka sina cyklar senast 31 mars med en väl synlig lapp där namn, lägenhetsnummer (tre siffror) och datum tydligt framgår. Cyklarna kommer att skänkas till en verksamhet som gärna tar hand om gamla cyklar och gör i ordning dem för återbruk.

Nästa containerhelg blir 25-26 April

Påminnelse om städning cykelförråd (25/1-15)

Vi vill påminna om att märka upp era cyklar.IMG_1775
Enligt tidigare informerat kommer föreningen, med anledning av att det i våra cykelförråd och cykelställ verkar finnas en hel del övergivna cyklar utföra en städning och bortforsling av omärkta och ägarlösa cyklar i
april 2015.
Alla cykelägare uppmanas därför att märka sina cyklar med en väl synlig lapp där namn, lägenhetsnummer (tre siffror) och datum tydligt framgår.

Se till att din cykel är uppmärkt senast 31 mars 2015.

God Jul & Gott Nytt År! (21/12-14)

Trotts avsaknaden av vinter och snö hoppas vi i styrelsen att ni alla får en
riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

4eadvent

 

 

 

 

 

Städning cykelförråd (21/12-14)

Med anledning av att det i våra cykelförråd och cykelställ verkar finnas en hel del övergivna cyklar kommer det att ske en städning och bortforsling av omärkta och ägarlösa cyklar i april 2015.
Alla cykelägare uppmanas därför att märka sina cyklar med en väl synlig lapp där namn, lägenhetsnummer (tre siffror) och datum tydligt framgår.
Se till att din cykel är uppmärkt senast 31 mars 2015

Fortsatt oordning i miljörum (18/12-14)

Det händer fortfarande att medlemmar missköter användningen av miljörummet.
I miljörummet får endast förpackningar slängas i uppmärkta kärl, inget får ställas på golvet eller felaktigt slängas i ej avsedda kärl. Det är inte heller ok att ”tillfälligt” ställa sina grovsopor på golvet i väntan på container.
Mer information om hur du källsorterar kan du läsa här.