Containerhelg

Vi vill påminna om att vecka 8 är containerhelg. Till er som använder slöjdrummet, passa gärna på att röja lite i lokalen och släng det som bör slängas i containern, så hjälps vi åt att skapa en mer trivsam lokal som fler kan använda. 

 

(Publicerat 22/2-17)

Asfalteringsarbetet är påbörjat

Nu har PEAB påbörjat arbetet med att justera gångbanor och kantsten inför den kommande asfalteringen. Tyvärr kommer det innebära att en del gångbanor kommer att vara smutsiga under tiden arbetet pågår. 

OBS!

Ni som har parkeringsplatser längs Doktor Hjorts gata kommet att få en lapp på bilen när det är dags att asfaltera där, se till att flytta bilden i god tid så inte några bilar står kvar och hindrar asfalteringen.

(Publicerat 21/2-17)

Nya mattor och ny gymutrustning

Som kanske har märkts har vi nu bytt ut samtliga entrémattor till en modell som ska vara betydligt mer hållbar och effektiv. Vi har också ersatt den trasiga kabelmaskinen i gymmet med ny utrustning. För att få tillgång till gymmet så behöver du kvittera ut en nyckel från fastighetsskötaren.

(Publicerat 20/2-17)

Slutförda arbeten

Under de senaste veckorna har en rad arbeten som pågått under sensommar och höst slutförts. Det rör sig om bland annat: 

  • Ändringar av markarbeten och färdigställande utanför fönster vid föreningslokalen (marktäckare kommer att planteras i vår i slänten som kompletterar ölandstoken)bild-3-2
  • Alla träd som vår trädgårdsmästare märkte ut i våras pga av säkerhetsrisk och som växte nära fasader och med rötter som skadade gångar/trappor är nu borttagna
  • Alla lampstolpar på gårdarna och längs gångvägarna som lutade är numera riktade och nytt bättre material har använts runt deras fäste så de skall stå stadigare
  •  Trasiga tegelfogar vid entrépartierna har lagats      bild-3-4
  • Entrétrappor med trasiga fogar i framkant har lagats
  • Källartrappornas steg och väggar har knackats rena från trasig och löst sittande puts samt fått ny puts på sig och kommer således att hålla några år till med mindre risk för frostsprängning och personskada.                    bild-2-4
  • Lagning av dagvattenbrunn efter sättningar på Doktor Hjorts gata 1bild-1

 

(Publicerat 29/11-16)

Temperaturmätare och uppsamlingsenheter på plats

Nu är alla temperatursensorer och uppsamlingsenheter installerade och i drift. Det sitter cirka 70 temperaturgivare i lägenheter som utsetts till referenslägenheter av företaget eGain som levererar tjänsten. Det förekommer naturligt variationer av temperaturen mellan olika lägenheter beroende på exempelvis hur många som bor och vistas i dem. Styrelsen eftersträvar att ha en så stabil temperatur som möjligt på cirka 20 grader i alla lägenheter.

2-2

 

Har du fått en temperatursensor installerad hos dig och vill se bland annat temperaturen i din lägenhet? Ladda ner en app för scanning av QR-koder och scanna QR-koden som finns på sidan av din dosa. På hemsidan du förs till hittar du aktuell information om inomhus-temperatur, relativ luftfuktighet, lokala väderprognoser och energispartips för just dig. Du har även möjlighet att dela med dig av din temperatur anonymt och på så vis jämföra den med dina grannars. Spara hemsidan som ett bokmärke så slipper du scanna QR-koden varje gång du vill se klimatinformationen, på så vis har du informationen tillgänglig vart än du befinner dig.

 

Styrelsen vill också påpeka att du hittar årets motioner som kommer behandlas på årsstämman här.

(Publicerat 12/10-16)