Brandsäkerhet i trappuppgångarna

Styrelsen vill påminna om att det i enighet med lagen om skydd mot olyckor inte får stå föremål i våra trappuppgångar eller gemensamma utrymmen som är brännbara eller kan blockera utrymning vid brand. 

Ett vanligt förekommande problem är att barnvagnar och cyklar ställs i trappuppgången istället för de dedikerade förvaringsrum som finns tillgängliga. Även om barnvagnen inte blockerar utrymning kan den fatta eld och skapa rökutveckling som i sin tur förhindrar utrymning eller vidare sprider elden. 

Vi hoppas på er förståelse och samarbete i frågan. 

Är du intresserad av vad mer vi kan göra för att öka bransäkerheten, kolla in MSBs infoblad.

(Publicerat 27/2-17)

Containerhelg

Vi vill påminna om att vecka 8 är containerhelg. Till er som använder slöjdrummet, passa gärna på att röja lite i lokalen och släng det som bör slängas i containern, så hjälps vi åt att skapa en mer trivsam lokal som fler kan använda. 

 

(Publicerat 22/2-17)

Asfalteringsarbetet är påbörjat

Nu har PEAB påbörjat arbetet med att justera gångbanor och kantsten inför den kommande asfalteringen. Tyvärr kommer det innebära att en del gångbanor kommer att vara smutsiga under tiden arbetet pågår. 

OBS!

Ni som har parkeringsplatser längs Doktor Hjorts gata kommet att få en lapp på bilen när det är dags att asfaltera där, se till att flytta bilden i god tid så inte några bilar står kvar och hindrar asfalteringen.

(Publicerat 21/2-17)

Nya mattor och ny gymutrustning

Som kanske har märkts har vi nu bytt ut samtliga entrémattor till en modell som ska vara betydligt mer hållbar och effektiv. Vi har också ersatt den trasiga kabelmaskinen i gymmet med ny utrustning. För att få tillgång till gymmet så behöver du kvittera ut en nyckel från fastighetsskötaren.

(Publicerat 20/2-17)

Slutförda arbeten

Under de senaste veckorna har en rad arbeten som pågått under sensommar och höst slutförts. Det rör sig om bland annat: 

  • Ändringar av markarbeten och färdigställande utanför fönster vid föreningslokalen (marktäckare kommer att planteras i vår i slänten som kompletterar ölandstoken)bild-3-2
  • Alla träd som vår trädgårdsmästare märkte ut i våras pga av säkerhetsrisk och som växte nära fasader och med rötter som skadade gångar/trappor är nu borttagna
  • Alla lampstolpar på gårdarna och längs gångvägarna som lutade är numera riktade och nytt bättre material har använts runt deras fäste så de skall stå stadigare
  •  Trasiga tegelfogar vid entrépartierna har lagats      bild-3-4
  • Entrétrappor med trasiga fogar i framkant har lagats
  • Källartrappornas steg och väggar har knackats rena från trasig och löst sittande puts samt fått ny puts på sig och kommer således att hålla några år till med mindre risk för frostsprängning och personskada.                    bild-2-4
  • Lagning av dagvattenbrunn efter sättningar på Doktor Hjorts gata 1bild-1

 

(Publicerat 29/11-16)