Välkommen till BRF Göteborgshus 14

Här finns allt du behöver veta om vår fina förening. Nedan kan du läsa om de senaste händelserna.


Höjd månadsavgift kommande verksamhetsår

På grund av ökade kostnader i form av el, fjärrvärme och räntor så har styrelsen beslutat att höja avgiften med 3% för verksamhetsåret 220701–230630.

Vad gäller kommunens krav på ökad tomtgäldsavgift hanterar vi det kostnadsmässigt som tidigare tills annat meddelas, det vill säga att vi utgår från att kommunen får igen sitt krav och att vi förlorar mot kommunen.