Lyhört

Styrelsen har fått till sig en hel del klagomål när det gäller ljudnivåer under den senaste tiden. Vi vill på nytt understryka lyhördheten i våra lägenheter som förutsätter att vi gemensamt eftersträvar att hålla ljudnivåerna nere. Störande ljud får ej förekomma efter kl 22.00 eller före kl 07.00 alla dagar i veckan. Detta gäller i allra högsta grad hög musiknivå, fester, tvättmaskiner, diskmaskiner, dammsugning och dylikt. Allt hantverksarbete ska undvikas efter kl 20.00. Det är naturligtvis väldigt mycket sunt förnuft som gäller och det är viktigt att beakta att vissa ljud är mer genomträngande än andra och kanske inte ens behöver upplevas som högt för att störa närmaste granne. Tänk på att även om man inte spelar musik efter 22.00 så hörs större sammankomster lika väl i närliggande lägenheter. 
 
Alla undantag bör ske i samråd och godkännande med berörda grannar. Föreningens policy är att den part som störs tar en initialkontakt med den granne som för väsen och om inte det ger resultat kontaktas styrelsen därefter. 

(Publicerat 15/5-17)

Kontroll av skyddsrum

Kontroll av skyddsrum
Myndigheten För Samhällsskydd och Beredskap (MSB ) kommer att utföra skyddsrumskontroll av samtliga våra skyddsrum ( 12 st ) under maj månad. I flera skyddsrum har medlemmar låsta förråd och kontrollanten måste komma in i vissa av dessa för att kunna utföra kontroller. Ni som har sådana förråd kommer att få information av styrelsen respektive information var och hur förrådsnyckeln skall lämnas.

Snickarboa
Tack vare några eldsjälar som städat ut hobbyrummet så är det nu åter öppet enligt tidigare rutiner. Vid slarv med framtida städning så finns risk för rummet kommer att stängas på nytt.

(Publicerat 3/5 -17)

Oförändrade avgifter

Styrelsen beslutade idag om oförändrade avgifter för 2018.

(Publicerat 2/5 -17)

Städning av hobbyrum

Hobbyrummet har varit stängt ett tag pga att de som använder rummet inte städar efter sig – stor oreda har förekommit under lång tid.
Helgen v 16 öppnar vi rummet så att ni användare skall kunna städa och rensa ut så att vi därefter skall kunna hålla öppet.
 
Samordning av aktiviteten kan ske via Svante@Outlook.com

OBS: Asfaltering av P-Platser

I del av det påbörjade asfalteringsarbetet kommer asfaltering av P-platser att ske på Doktor Hjorts gata onsdag 19 april. 

Alla P-Platser på Doktor Hjorts gata  ska vara tomma onsdag 19 april efter kl 05:30. Fordon som står kvar kommer att flyttas av bärgare på ägarens bekostnad. 

(Publicerat 21/3-17)