Välkommen till BRF Göteborgshus 14

Här finns allt du behöver veta om vår fina förening. Nedan kan du läsa om de senaste händelserna.


Ang. grävarbetet Dr Bex gata

Göteborg Energi håller på att gräva ner nya kablar utefter Doktor Bex gata, detta arbete har avstannat vid parkeringen vid Dr Bex g 15 på grund av annat pågående grävarbete runt vändslingan. Det kommer att avslutat under september.

Under oktober kommer väg och trottoar längs Doktor Bex gata och Doktor Hjorts gata att asfalteras.

Planerat strömavbrott 8 sep kl 08.00-12.00

För er som inte fått meddelandet från Göteborg Energi:

”Hej! Här kommer en påminnelse om att vi behöver stänga av elen. Vi kommer att byta kabelskåp.
Tid: fredag 8 september 2023, kl 08.00-12.00

OBS! Gör aldrig egna elarbeten under avbrottstiden, eftersom elen kopplas på igen när arbetet är färdigt.”

Med vänlig hälsning
Göteborg Energi elnät

Eldningsförbud i alla eldstäder

Hej!

Räddningstjänsten skulle 2016 utföra brandskyddskontroll av alla öppna spisar och utse företag som skulle ta över sotning av GBGHUS 14 alla objekt. Det sotningsföretaget som sotat de öppna spisarna skulle lämna över förteckning över samtliga eldstäder till Räddningstjänsten Storgöteborg 2016 vilket har upptäckts inte är gjort.

Samtliga av föreningens eldstäder har därför nyttjandeförbud av Räddningstjänsten tills dess att sotning är genomförd och godkänd. Sotning väntas göras under våren och vara klart tills dess att eldningssäsongen börjar igen i höst.

Vi beklagar naturligtvis detta men konstaterar att det är tur att vi går mot varmare tider.

UPPDATERING 31 aug: Brandskyddskontroll av Räddningstjänsten kommer att göras 25 och 26 oktober, mer information till berörda kommer!

Styrelsen, 20230501.

Saneringsarbetet på Bex 9C

Vi har haft råttproblem en längre tid i de lägenheter som byggdes i den gamla föreningslokalen på Bex 9 C. För några år sedan åtgärdade vi problemen men problemen kom tillbaka förra året. Vi beslutade då om total sanering av lägenheterna men badrummen lämnades utan åtgärd då våra entreprenörer ansåg att dessa var redan råttsäkrade enligt konstens alla regler.

Lägenheterna är nu säkrade men det visade sig senare att även badrummen hade fått stora problem, bl.a framkom att råttorna under tiden gnagt hål på nyinlagda plast rör/avlopp (vilket anses av experter som mycket ovanligt).

Således befinner vi oss nu i fasen att riva ner badrummen, täta till mot råttinträngning resp byta ut alla plaströr mot järnrör. I denna fas av arbetet har det visat sig att råttor tydligen lyckats att bryta sig ut ur de ställen som nu sanerats, komma ut i vestibulen och vidare upp i trapphuset.

Våra entreprenörer är nu beordrade att omgående täta till tänkbara råttvägar. Man kan konstatera att det finns mycket råttor på Södra Guldheden (liksom i hela Göteborg) och det är viktigt att hålla entréer och källardörrar stängda. (Samt att inte lägga ut mat till djur och fåglar som drar till sig råttor).

Styrelsen har lagt ner mycket tid och pengar på detta saneringsarbete och vi ser fram mot avslutande av arbetet under hösten.

Styrelsen

Skicka in motioner senast 1/9!

Hej! Styrelsen påminner om att årets motioner ska lämnas in senast den 1/9. Du kan antingen maila eller skicka dem till oss. Passa på att inkomma med dina förslag och idéer på hur vi kan göra föreningen bättre! Vi ses på stämman senare i höst! (Mer information kommer.)

Täckning av skador med If:s BRF-tillägg 

En kollektiv BRF-försäkring/bostadsrättstillägg innebär att alla lägenheter automatiskt får ett skydd mot skador orsakade av eld, vatten, brand och inbrott, sammanfattningsvis skador som sker på själva skalet av lägenheten.

Skulle exempelvis någon få ett inbrott och en förening har ett kollektivt bostadsrättstillägg betalar bostadsrättsinnehavaren en självrisk på 1500 kr för att få dörren ersatt, 1500 kr/skada är det också i självrisk på de övriga delarna.

Om föreningen inte har ett kollektivt bostadsrättstillägg behöver varje enskild bostadsrättsinnehavare kontakta sitt försäkringsbolag och lägga till tillägget. Detta blir en kostnad för varje enskild lägenhet och fördelen med att ha det kollektivt är att man har ett och samma bolag vid skador som uppkommer på själva skalet av lägenheten. Bostadsrättshavare har ett ansvar att hålla sin lägenhet i gott skick, och genom att försäkra samtliga bostadsrättshavares ansvar är föreningen trygg med att försäkringen finns om en skada inträffar.

Vi har fått information om att Länsförsäkringar har bakat in BRF-tillägget i lägenhetsförsäkringen vilket innebär att BRF-tillägget inte kan sägas upp.
På grund av andra fördelar med gemensam försäkring så kommer vi trots detta att teckna ett gemensamt BRF-tillägg.

Kostnad ca 11 sek/mån per bostadsrättsinnehavare.

Ökade avgifter för kommande verksamhetsår

Styrelsen har haft budgetgenomgång gällande kommande verksamhetsår. Alla tunga kostnadsposter ökar, där räntekostnaden är den som ökar mest. Dessutom minskar utdelningen från våra andelar i Riksbyggens Intresseförening kraftigt, pga betydligt sämre resultat för Riksbyggens verksamhet.

Vi kommer således att höja månadsavgiften, parkeringsplatsavgiften respektive garageavgifter med 5%, från och med 1 juli 2023.

Vi återkommer med fler detaljer kring budgeten senare.

/Styrelsen 230511