Montering av lägenhetsgivare kommer att ske 17 maj efter kl. 18.00

Föreningen har tecknat avtal för klimatstyrning med eGain vilket innebär att ett 70-tal inomhusgivare kommer att placeras i strategiskt utvalda lägenheter.
Representanter från eGain och styrelsen kommer att besöka dessa lägenheter med start 17 maj efter kl. 18.00 för montering av givarna. Placering av givarna kommer att ske efter anvisning från eGain för att erhålla bästa resultat.
Givaren är stor som en tändsticksask och har ett ”longlife” batteri med 10-års hållbarhet.

(publicerat 13/5-16)

Medlemsinformation

Studentbostäder planeras att byggas vid grönområdet vid affärshusen.

”Projektet omfattar ca 112 studentbostäder och 6 BMSS-lägenheter som uppförs av SGS och ca 52 forskarbostäder som uppförs av FO Pettersson. Både SGS och FO Pettersson har erfarenhet och vana att driva projekt med ekologisk hållbarhet i fokus och i detta projekt kommer vi att följa Göteborgs stads program för miljöanpassat byggande och på utvalda delar även skärpa kraven ytterligare.”

Mer info finns på :

Fastighetskontorets hemsida

SGS hemsida (bildkälla)

 

Dr_Bex_gata_skiss

(publicerat 5/5-16)

Cykelrensning

Med anledning av att det i våra cykelförråd och cykelställ verkar finnas en hel del övergivna cyklar kommer det att ske en städning och bortforsling av omärkta och ägarlösa cyklar i augusti 2016.

Alla cykelägare uppmanas därför att märka sina cyklar med en väl synlig lapp där namn, lägenhetsnummer (tre siffror) och datum tydligt framgår.

Se till att din cykel är uppmärkt senast 31 juli 2016

Rostiga cyklar som står utomhus och saknar delar kommer att tas bort i slutet av maj.

(publicerat 1/5-16)

Airbnb – nej

Styrelsen har under den senaste tiden fått frågor från medlemmarna kring andrahandsuthyrningar men också uthyrningar av diverse karaktär via förmedlingstjänsten Airbnb. Vi i styrelsen har särskilt fördjupat oss i den senare frågan, uthyrning via Airbnb med hjälp av Riksbyggens jurister samt funnit stöd från Hyresnämnden i vårt ställningstagande. Styrelsen i Brf Göteborgshus 14 eftersträvar att ha permanentboende medlemmar i föreningen och värnar om föreningens trygghet och långsiktighet. Det finns tydliga rutiner och bestämmelser när det gäller andrahandsuthyrningar som sedvanligt administreras och förvaltas via Riksbyggen på ett tillfredställande sätt. 

 Vi anser dock att hyra ut lägenheter i föreningen i sin helhet eller delar av den via Airbnb är ej förenligt med vår eftersträvan när det gäller trygghet/långsiktighet och i synnerhet utanför vår kontroll. Många upplever en osäkerhet när främmande människor rör sig i byggnaden, lånar nycklar, störningsmoment pga. frekvent aktivitet och tar del av gemensamma utrymmen. Vissa föreningar har även upplevt merkostnader när det gäller misskötsel av sophantering, slitage och ett ökat behov av trappstädning. 

 Med anledning av ovan så har styrelsen beslutat att all uthyrning utanför våra normala rutiner såsom externa sajter som Airbnb med flera räknas som otillåten andrahandsuthyrning. Vi kommer from 1april 2016 aktivt kontrollera uthyrningar via externa sajter och vidta nödvändiga åtgärder.

(PUBLICERAT 31/3-16)