God Jul & Gott Nytt År! (21/12-14)

Trotts avsaknaden av vinter och snö hoppas vi i styrelsen att ni alla får en
riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

4eadvent

 

 

 

 

 

Städning cykelförråd (21/12-14)

Med anledning av att det i våra cykelförråd och cykelställ verkar finnas en hel del övergivna cyklar kommer det att ske en städning och bortforsling av omärkta och ägarlösa cyklar i april 2015.
Alla cykelägare uppmanas därför att märka sina cyklar med en väl synlig lapp där namn, lägenhetsnummer (tre siffror) och datum tydligt framgår.
Se till att din cykel är uppmärkt senast 31 mars 2015

Fortsatt oordning i miljörum (18/12-14)

Det händer fortfarande att medlemmar missköter användningen av miljörummet.
I miljörummet får endast förpackningar slängas i uppmärkta kärl, inget får ställas på golvet eller felaktigt slängas i ej avsedda kärl. Det är inte heller ok att ”tillfälligt” ställa sina grovsopor på golvet i väntan på container.
Mer information om hur du källsorterar kan du läsa här.

Ombyggnad av lokaler till bostadsrätter (18/12-14)

Bygglovsansökan inskickad av Skärgårdens Bygg Teknik AB (SBTAB) i slutet av juni. Bygglov har ännu ej beviljats.
Den extremt långa handläggningstiden beror på lång handläggningstid hos Stadsbyggnadskontoret (SBK) och lång tid för komplettering hos SBTAB.
Vidare kan konstateras att SBT från ena gången till den andra lägger på nya krav som man rimligtvis borde känt till vid föregående granskning.
Vi från styrelsen trycker löpande på för att försöka snabba upp processen. Det senaste beskedet är att alla kompletteringar skall vara inskickade till SBT innevarande vecka.
Efter beviljat bygglov så krävs ett byggstarts lov, anses ta ca 2 -3 veckor.
På stämman lovades en ekonomisk genomgång av projektet, vi återkommer med detta efter att bygget har kommit igång.

Underhåll av Affärshuset (18/12-14)

Som tidigare påpekats så behöver vi investera i underhåll av Affärshuset. Arbetet startar med dränering och VVS arbete.
Huset kommer att få ny dränering av dagvattnet vilket kommer att ledas i en ledning som grävs ner på baksidan och kortsidan och som ansluts till kommunens kulvert.
Denna åtgärd kommer under en period att innebära vissa begränsning för framkomlighet av bilar.

Grävarbete startar slutet V 51 och pågår under ca 3 veckor.
Vidare kommer alla avloppsledningar i huset att relinas dvs rören kommer att plastbeläggas på insidan. Detta arbete påverkar vare sig affärsidkarna eller kunder till dessa.
Relining pågår under perioden V 3 tom V 5. Beräknad kostnad ca 400 Ksek.