Inbrott och säkerhet (19/11-14)

Tyvärr sker det inbrott även i vår förening. Det är naturligtvis oerhört tråkigt när saker som detta händer och något vi alla vill förbygga och undvika. Vi har förstärkt våra innergårdar genom att öka ljusstyrkan men även miljön runt om kring våra fastigheter. Vi har ytterligare förstärkt vissa utsatta balkonger med rörelsestyrda strålkastare och översyn av växtligheter i våra innegårdar.
Gör vad du kan för att förhindra inbrott genom att läsa på vår sida om säkerhet

Kallelse – Årsstämma

Härmed bjuds du, som medlem, in till ordinarie stämma i Riksbyggens Bostadsrättsförening, Göteborgs Hus Nr 14.

Stämman kommer att avhållas torsdagen den 23:e oktober 2014 kl 18:00 i Guldhedens Studiehem.

Du kommer få ekonomisk och annan information från det gångna verksamhetsåret och dessutom få möjlighet att ställa frågor och göra din stämma hörd vad avser nya kandidater för kommande styrelse, inlämnade motioner mm.

Som vanligt bjuder Föreningen på kaffe med tilltugg.

Om det finns tid och intresse efter avslutat möte kan vi ha en frågestund av mer allmän karaktär.
Motioner anslås på informationstavlor i trapphusen respektive läggs ut här på Föreningens hemsida, klicka här för att ladda hem.

Dagordning på mötet enligt Föreningens Stadgar § 22.

Om du inte själv kan delta på stämman så kan du låta dig representeras genom ombud. Det kan vara någon i familjen eller annan medlem i föreningen. Ingen får vara ombud för mer än en medlem. Ombud skall visa skriftlig dagtecknad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdande.

Containerhelger är bokade (2/9-14)

Nu är container bokad för höst och vår. Ett bra tillfälle att städa inför hösten eller till våren göra en vårstädning även om det kan kännas avlägset just nu.

Vi vill även påminna oss alla att vårt miljörum inte är till för grovsopor. Med detta menar vi att man ENDAST får sortera sina förpackningar i uppmärkta kärl och ALDRIG ställa något på golvet i rummet. Det är också endast just förpackningar som får sorteras i kärlen plast, metall, glas och wellpapp. Detta innebär att ett våffeljärn inte sorteras som metall och en glasvas inte sorteras som glasförpackning.
Nu kanske ni också undrar varför inte en glasvas får sorteras med glas, detta är för att man inte kan garantera att man i vasen har rent glas. Skulle det vara annat än rent glas kan det förstöra återvinningsprocessen och det vill vi inte. Släng istället det som inte är förpackningar i brännbart.
Vad gäller våffeljärn och annan elektronik så ska detta lämnas in på tippen eller till miljöbilen som är på besök med jämna mellanrum på Doktor Fries Torg.

Tack för att ni alla hjälps åt att sortera och värnar om vår miljö.

Tider för Container:
27-28 September
29-30 November
21-22 Februari
25-26 April

Orientering (22/8-14)

Lördagen den 23 augusti kommer en sprinttävling i orientering att genomföras i centrala Göteborg. En del av banan går genom vårt område. Arrangörer och deltagare är naturligtvis införstådda med att störa så lite som möjligt.

Schema som följer:
kl 8-10: kontroller sätts upp
kl 10: första start
kl 12:30: sista start
kl 13:30: sista löpare i mål vid Guldhedsskolan

Kandidater till styrelsen (21/8-14)

Valberedningen söker Dig som har intresse av ett uppdrag i styrelsen i vår bostadsrättsförening.
Vi strävar efter jämn könsfördelning vilket betyder att fler kvinnor behövs till styrelsen.
Tveka inte, skriv några rader och berätta vem du är och hur länge du har bott i föreningen och vilka erfarenheter och kompetenser du har.

Anmäl ditt intresse till valberedning@gbghus14.se

Uppdraget arvoderas enligt Riksbyggens riktlinjer.