Välkommen till BRF Göteborgshus 14

Här finns allt du behöver veta om vår fina förening. Nedan kan du läsa om de senaste händelserna.


Angående brandsyn och sotning av eldstäder

Alla eldstäder på Dr Hjorts gata 1C och Dr Hjorts gata 1D är klara och går därför bra att elda i.

ALLA övriga eldstäder är inte sotade ännu och går därför inte att elda i för närvarande.
Anledningen är att takstegar på taken som sotaren ska gå på saknas. De har aldrig funnits och det har nu kommit nya lagregler som kräver takstegar. Takstegarna kommer att sättas upp så fort som möjligt och därefter sotas samtliga skorstenar och eldstäder.

Planerade elavbrott i föreningen

Hej!

Vi har fått följande information från Göteborg Energi angående planerade avbrott i elnätet pga underhållsarbete eller grävarbete kommande tid:

Doktor Bex Gata 4
Tid: torsdag 2 november 2023, kl 22.30-fredag 3 november 2023, kl 02.30

Doktor Bex Gata 5
Tid: onsdag 1 november 2023, kl 12.00-16.00

Doktor Bex Gata 7 B
Tid: onsdag 1 november 2023, kl 12.00-16.00

Doktor Bex Gata 13 B
Tid: torsdag 2 november 2023, kl 22.30-fredag 3 november 2023, kl 02.30

Doktor Bex Gata 15
Tid: torsdag 2 november 2023, kl 22.30-fredag 3 november 2023, kl 02.30

OBS! Gör aldrig egna elarbeten under avbrottstiden, eftersom elen kopplas på igen när arbetet är färdigt.

Vill du gå en HLR-kurs?

Hej!

Med anledning av motionen om att skaffa en hjärtstarare till föreningen för något år sedan vill styrelsen nu sondera om det finns intresse från er i föreningen att:

1. Delta i Hjärt- och lungräddningskurs med hjärtstartare?

2. Hålla i en HLR-kurs? Vi vet ju att det bor många sjukvårdsutbildade personer i vår fina förening! Maila styrelsen om du är intresserad! Varje minut räknas om det sker en olycka.

/Styrelsen

Ang. grävarbetet Dr Bex gata

Göteborg Energi håller på att gräva ner nya kablar utefter Doktor Bex gata, detta arbete har avstannat vid parkeringen vid Dr Bex g 15 på grund av annat pågående grävarbete runt vändslingan. Det kommer att avslutat under september.

Under oktober kommer väg och trottoar längs Doktor Bex gata och Doktor Hjorts gata att asfalteras.

Planerat strömavbrott 8 sep kl 08.00-12.00

För er som inte fått meddelandet från Göteborg Energi:

”Hej! Här kommer en påminnelse om att vi behöver stänga av elen. Vi kommer att byta kabelskåp.
Tid: fredag 8 september 2023, kl 08.00-12.00

OBS! Gör aldrig egna elarbeten under avbrottstiden, eftersom elen kopplas på igen när arbetet är färdigt.”

Med vänlig hälsning
Göteborg Energi elnät