Orientering (22/8-14)

Lördagen den 23 augusti kommer en sprinttävling i orientering att genomföras i centrala Göteborg. En del av banan går genom vårt område. Arrangörer och deltagare är naturligtvis införstådda med att störa så lite som möjligt.

Schema som följer:
kl 8-10: kontroller sätts upp
kl 10: första start
kl 12:30: sista start
kl 13:30: sista löpare i mål vid Guldhedsskolan

Kandidater till styrelsen (21/8-14)

Valberedningen söker Dig som har intresse av ett uppdrag i styrelsen i vår bostadsrättsförening.
Vi strävar efter jämn könsfördelning vilket betyder att fler kvinnor behövs till styrelsen.
Tveka inte, skriv några rader och berätta vem du är och hur länge du har bott i föreningen och vilka erfarenheter och kompetenser du har.

Anmäl ditt intresse till valberedning@gbghus14.se

Uppdraget arvoderas enligt Riksbyggens riktlinjer.

Resultat av radonmätning (16/6-14)

Nu har vi fått resultatet av radonmätningen vi gjorde i våras.
En radonmätning ska enligt lag göras med jämna mellanrum för att säkerställa att det inte finns risk för ohälsa p.g.a. radon.
Medelvärdet i de 59 lägenheter som mätningen utfördes i blev resultatet är 68 Bq/m3 och är långt under gränsvärdet på 200 Bq/m3.

Motionsrum (12/6-14)

Vi har i tidigare informationsblad informerat om uppfräschning och upprustning av motionsrummet på Doktor Hjorts Gata 10 A. De nya maskinerna har varit på plats sedan april månad och vi kan konstatera ett ökat nyttjande och många nöjda och glada medlemmar när det gäller uppdateringen.

bild

Ni som önskar få tillträde till motionsrummet kan kvittera ut en nyckel hos fastighetsskötaren mot en depositionsavgift på 300 kr.

Motionsrummet får endast användas vardagar mellan 08.00-21.30 och söndagar (röda dagar) 10.00-20.00. Observera att musik är endast tillåtet i hörlurar och viktigt att all utrustning återställs i ursprungligt skick när träningen avslutas.

Har ni några frågor eller önskemål är ni välkomna att kontakta oss här

Med vänlig hälsning
Styrelsen

Störningar i föreningens bredband (27/5-14)

Vi har haft sedan ett tag en störning och tidvis avbrott i föreningens bredband
på Dr Hjortsgata 1. Vi jobbar på att lösa detta snarast möjligt.

disconnect

 

 

 

 

 

 

Med vänlig hälsning,
Styrelsen