Cykelrensning

Med anledning av att det i våra cykelförråd och cykelställ verkar finnas en hel del övergivna cyklar kommer det att ske en städning och bortforsling av omärkta och ägarlösa cyklar i augusti 2016.

Alla cykelägare uppmanas därför att märka sina cyklar med en väl synlig lapp där namn, lägenhetsnummer (tre siffror) och datum tydligt framgår.

Se till att din cykel är uppmärkt senast 31 juli 2016

Rostiga cyklar som står utomhus och saknar delar kommer att tas bort i slutet av maj.

(publicerat 1/5-16)

Airbnb – nej

Styrelsen har under den senaste tiden fått frågor från medlemmarna kring andrahandsuthyrningar men också uthyrningar av diverse karaktär via förmedlingstjänsten Airbnb. Vi i styrelsen har särskilt fördjupat oss i den senare frågan, uthyrning via Airbnb med hjälp av Riksbyggens jurister samt funnit stöd från Hyresnämnden i vårt ställningstagande. Styrelsen i Brf Göteborgshus 14 eftersträvar att ha permanentboende medlemmar i föreningen och värnar om föreningens trygghet och långsiktighet. Det finns tydliga rutiner och bestämmelser när det gäller andrahandsuthyrningar som sedvanligt administreras och förvaltas via Riksbyggen på ett tillfredställande sätt. 

 Vi anser dock att hyra ut lägenheter i föreningen i sin helhet eller delar av den via Airbnb är ej förenligt med vår eftersträvan när det gäller trygghet/långsiktighet och i synnerhet utanför vår kontroll. Många upplever en osäkerhet när främmande människor rör sig i byggnaden, lånar nycklar, störningsmoment pga. frekvent aktivitet och tar del av gemensamma utrymmen. Vissa föreningar har även upplevt merkostnader när det gäller misskötsel av sophantering, slitage och ett ökat behov av trappstädning. 

 Med anledning av ovan så har styrelsen beslutat att all uthyrning utanför våra normala rutiner såsom externa sajter som Airbnb med flera räknas som otillåten andrahandsuthyrning. Vi kommer from 1april 2016 aktivt kontrollera uthyrningar via externa sajter och vidta nödvändiga åtgärder.

(PUBLICERAT 31/3-16)

Trapphusbalkongerna

Vill du använda trapphusbalkongen över sommaren och ställa dit några mindre utemöbler så tänk på:

  • Prata med dina grannar så ni är överens och kan nyttja balkongen tillsammans.
  • De utemöbler som ni ställer dit skall vara i bra skick så det ger ett välvårdat intryck och tas bort efter 15 september.
  • Skura av golvet innan du ställer dit dina möbler och håll rent under sommaren då vår lokalvårdare som normalt städar balkongerna inte städar möblerade balkonger.

(PUBLICERAT 29/3-16)

Ledig lokal på Doktor Hjorts gata 12

Det kommer att bli en lokal om ca 40 m2 ledig från september.

Lokalen ligger i källarplan med utgång och trappa direkt till Doktor Hjorts gata. Toalett och minikök finns i lokalen som består av 2 rum med fönster i varje rum.

Innan inflyttning kommer lokalen att renoveras avseende ytskikt varför den tillträdande hyresgästen har möjlighet att påverka färgval mm.

Intresserad? Kontakta Klas på 0700-92 60 70

(PUBLICERAT 20/3-16)