Kallelse till årsstämma (5/10-15)

Härmed bjuds du, som medlem, in till ordinarie stämma i Riksbyggens Bostadsrättsförening, Göteborgs Hus Nr 14.

Stämman kommer att avhållas tisdag den 20:e oktober 2015 kl 18:00 i Guldhedens Studiehem.

Du kommer få ekonomisk och annan information från det gångna verksamhetsåret och dessutom få möjlighet att ställa frågor och göra din stämma hörd vad avser nya kandidater för kommande styrelse, inlämnade motioner mm.

Som vanligt bjuder Föreningen på kaffe med tilltugg.

Om det finns tid och intresse efter avslutat möte kan vi ha en frågestund av mer allmän karaktär.
Motioner anslås på informationstavlor i trapphusen respektive läggs ut här på Föreningens hemsida, klicka här för att ladda hem.

Dagordning på mötet enligt Föreningens Stadgar § 22.

Om du inte själv kan delta på stämman så kan du låta dig representeras genom ombud. Det kan vara någon i familjen eller annan medlem i föreningen. Ingen får vara ombud för mer än en medlem. Ombud skall visa skriftlig dagtecknad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdande.

För intresserade kommer vi denna dag att hålla öppet hus i vår Nya Föreningslokal på Hjort 8C, en halvtrappa ner respektive våra renoverade övernattningsrum (vid bastun) mellan kl 17:00 och 17:30.

Följ gemenskapen för Göteborgshus 14 på Facebook (16/9-15)

Vi vill passa på att göra reklam för den Facebook grupp som har startats för att främja gemenskapen och stärka grannskapet i vår förening. Gå gärna med du med och gör oss sällskap! Gå med här.

Besiktning av Fasad – Balkongrenoverings projektet (16/9-15)

Det kommer att utföras en besiktning av projektet den 2:a oktober. Vi vill att ni skickar in reklamationer och synpunkter på projektet – målning, sprickbildning, räcken etc –  och att detta görs senast sep 25.
Skicka informationen genom formuläret på Kontakta->Styrelsen och ange namn, lägenhetsnummer och ämnet Balkongrenovering .

Planerade underhållsarbeten (6/9-15)

Styrelsen har begärt in offerter för,
-ommålning alternativt omklädning av ytskikt på alla källarfönster
-renovering och ommålning av garageportar och källardörrar
-byte av rostiga räcken samt ommålning av samtliga räcken
-ommålning av ventilationsrören till skyddsrummen
-ta bort de rostiga plåtdörrarna till gamla soprummen och mura igen öppningarna

Vi kommer senare att se över samtliga entrépartier och ta fram ett offertunderlag för åtgärder.

Denna omfattande renovering kommer att ske steg för steg och vi planerar komma igång med källarfönstren i höst.

Containerhelger bokade (1/9-15)

Nu är containerhelger bokade för höst/vinter/vår.

Passa på göra er av med skräp som står i våra allmänna utrymmen i källare och på vindar.

Förvaring av cyklar, barnvagnar, gamla däck, möbler, stegar mm. får inte ske i gångarna till förråden i källare eller vindar utan skall förvaras i avsedda gemensamma utrymmen eller i det egna förrådet.

Tänk på att containern INTE är till för att slänga byggavfall ex. kök, kakel, elektronik eller farligt avfall.

Följande datum gäller för containerhelger:
19-20 september
28-29 november
20-21 februari
23-24 april