Mätning av Radon (27/1-14)

Nu är det dags för en ny radonmätning. Senaste mätningen gjordes i slutet på 90-talet och kan inte längre ses som tillförlitlig.

Vi i styrelsen kommer under veckan att ringa på hos flera av er i föreningen för att placera ut två små mätare som skall vara placerade i er lägenhet i ca 2 månader.
Vi kommer att hjälpa till att placera ut och hämta in mätarna när mätningen är klar. Mätningen är något som vi måste göra och vi är tacksamma om ni hjälper oss göra detta så smidigt som möjligt.

När mätningen är klar kommer vi att informera er medlemmar om resultatet så snart vi kan.

Radonpuck

Protokoll från årsstämma (31/10-13)

Nu finns protokoll från årsstämman den 16:e oktober nu att läsa här på vår hemsida.
Följ länken här eller gå in under Information -> Dokument -> Stämmoprotokoll

Välkommen till årsstämma 2013 (29/9-13)

Härmed bjuds du som medlem i Riksbyggens bostadsrättsförening, Göteborgs Hus Nr 14 in till ordinarie stämma.

Stämman kommer att avhållas onsdagen den 16:e oktober 2013 kl 18:30 i Guldhedens Studiehem.
Du kommer få ekonomisk och annan information från det gångna verksamhetsåret och dessutom få möjlighet att ställa frågor och göra din stämma hörd vad avser nya kandidater för kommande styrelse, inlämnade motioner mm.

Som vanligt bjuder Föreningen på kaffe med tilltugg.

Om det finns tid och intresse efter avslutat möte kan vi ha en frågestund av mer allmän karaktär.

Motioner anslås på informationstavlor i trapphusen respektive läggs ut här på föreningens hemsida.

Dagordning på mötet enligt Föreningens Stadgar § 22.
Om du inte själv kan delta på stämman så kan du låta dig representeras genom ombud. Det kan vara någon i familjen eller annan medlem i föreningen. Ingen får vara ombud för mer än en medlem. Ombud skall visa skriftlig dagtecknad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdande.

För 60 år sedan (4/7-13)

Idag firar Volvo Duett 60år. Detta i sig kanske inte har så mycket med vår bostadsrättsförening. Men när bilen marknadsfördes då för 60 år sedan valde man att göra detta med bästa tänkbara bakgrund.

Här ser ni bilen parkerad framför vårt affärshus.
VolvoDuettBexGata

Avgifter för Övernattningsrum & Föreningslokal (28/6-13)

Styrelsen har beslutat att höja avgiften för våra övernattningsrum och sätta en avgift för att använda föreningslokalen. Detta för att vi behöver göra löpande underhåll på dessa utrymmen och dagens avgifter inte täcker det slitage som sker.

De nya avgifterna är:
Övernattningsrum – 150kr/natt
Föreningslokal – 250kr/dag