Slutförda arbeten

Under de senaste veckorna har en rad arbeten som pågått under sensommar och höst slutförts. Det rör sig om bland annat: 

  • Ändringar av markarbeten och färdigställande utanför fönster vid föreningslokalen (marktäckare kommer att planteras i vår i slänten som kompletterar ölandstoken)bild-3-2
  • Alla träd som vår trädgårdsmästare märkte ut i våras pga av säkerhetsrisk och som växte nära fasader och med rötter som skadade gångar/trappor är nu borttagna
  • Alla lampstolpar på gårdarna och längs gångvägarna som lutade är numera riktade och nytt bättre material har använts runt deras fäste så de skall stå stadigare
  •  Trasiga tegelfogar vid entrépartierna har lagats      bild-3-4
  • Entrétrappor med trasiga fogar i framkant har lagats
  • Källartrappornas steg och väggar har knackats rena från trasig och löst sittande puts samt fått ny puts på sig och kommer således att hålla några år till med mindre risk för frostsprängning och personskada.                    bild-2-4
  • Lagning av dagvattenbrunn efter sättningar på Doktor Hjorts gata 1bild-1

 

(Publicerat 29/11-16)

Temperaturmätare och uppsamlingsenheter på plats

Nu är alla temperatursensorer och uppsamlingsenheter installerade och i drift. Det sitter cirka 70 temperaturgivare i lägenheter som utsetts till referenslägenheter av företaget eGain som levererar tjänsten. Det förekommer naturligt variationer av temperaturen mellan olika lägenheter beroende på exempelvis hur många som bor och vistas i dem. Styrelsen eftersträvar att ha en så stabil temperatur som möjligt på cirka 20 grader i alla lägenheter.

2-2

 

Har du fått en temperatursensor installerad hos dig och vill se bland annat temperaturen i din lägenhet? Ladda ner en app för scanning av QR-koder och scanna QR-koden som finns på sidan av din dosa. På hemsidan du förs till hittar du aktuell information om inomhus-temperatur, relativ luftfuktighet, lokala väderprognoser och energispartips för just dig. Du har även möjlighet att dela med dig av din temperatur anonymt och på så vis jämföra den med dina grannars. Spara hemsidan som ett bokmärke så slipper du scanna QR-koden varje gång du vill se klimatinformationen, på så vis har du informationen tillgänglig vart än du befinner dig.

 

Styrelsen vill också påpeka att du hittar årets motioner som kommer behandlas på årsstämman här.

(Publicerat 12/10-16)

Nytt informationsblad

Det nya informationsbladet tillsammans med gamla hittas här. Informationsbladet tar bl.a. upp

Städning av vind och källare – allt löst slängs, lappat eller ej

Vi städar vinds- och källargångar. Förvaring i gångarna är inte tillåtet. Allt löst i gångarna kommer att slängas, även om de är märkta med namn. Även olappade saker i cykelrum kommer att städas bort.
Cyklar, barnvagnar och andra lösa föremål får inte förvaras i trapphuset. Det är förbjudet enligt myndighetskrav. Myndighetskravet syftar till att minska risken för och effekten av anlagda bränder och för att säkerställa framkomligheten för räddningstjänsten vid en eventuell brand eller annan akut situation. Påträffas cyklar eller barnvagnar i trapphuset så kommer föreningen att slänga dessa i samband med städning av vind och källare enligt ovan information.

Cykelrensning

I cykelrummen är förvaring tillåtet men det är mycket som inte verkar användas. Fastighetsskötaren kommer nu att börja ta bort omärkta cyklar. Alla cykelägare ansvarar för att sina cyklar är uppmärkta med en väl synlig lapp där namn, lägenhetsnummer (tre siffror) och datum tydligt framgår. Styrelsen kommer att meddela via hemsidan och infoblad när rensningen är slutförd.

Ohyra i lägenheten – hör av dig

Ovälkomna insekter har påträffats i en lägenhet. Den har sanerats och är nu ”ren”. Vi har ingen anledning att misstänka ytterligare fall av ohyra, men hör av dig om du tror att ditt hem är i farozonen! Mejla styrelsen@gbghus14.se eller lämna en lapp i fastighetsskötarens brevlåda vid Doktor Bex gata 5.

 

(Publicerat 16-30/8)

Motioner till årsstämman

Styrelsen vill påminna om att sista dag att skicka in motioner till årsstämman som hålls runt oktober/november är onsdag den 31:e augusti. Skicka in din motion via kontaktformuläret till styrelsen via hemsidan.

(Publicerat 2016-08-24)