Temperaturmätare och uppsamlingsenheter på plats

Nu är alla temperatursensorer och uppsamlingsenheter installerade och i drift. Större delen av våra loggade lägenhetstemperaturer ligger över 21 grader.

2-2

 

Har du fått en temperatursensor installerad hos dig och vill se bland annat temperaturen i din lägenhet? Ladda ner en app för scanning av QR-koder och scanna QR-koden som finns på sidan av din dosa. På hemsidan du förs till hittar du aktuell information om inomhus-temperatur, relativ luftfuktighet, lokala väderprognoser och energispartips för just dig. Du har även möjlighet att dela med dig av din temperatur anonymt och på så vis jämföra den med dina grannars. Spara hemsidan som ett bokmärke så slipper du scanna QR-koden varje gång du vill se klimatinformationen, på så vis har du informationen tillgänglig vart än du befinner dig.

 

Styrelsen vill också påpeka att du hittar årets motioner som kommer behandlas på årsstämman här.

(Publicerat 12/10-16)

Nytt informationsblad

Det nya informationsbladet tillsammans med gamla hittas här. Informationsbladet tar bl.a. upp

Städning av vind och källare – allt löst slängs, lappat eller ej

Vi städar vinds- och källargångar. Förvaring i gångarna är inte tillåtet. Allt löst i gångarna kommer att slängas, även om de är märkta med namn. Även olappade saker i cykelrum kommer att städas bort.
Cyklar, barnvagnar och andra lösa föremål får inte förvaras i trapphuset. Det är förbjudet enligt myndighetskrav. Myndighetskravet syftar till att minska risken för och effekten av anlagda bränder och för att säkerställa framkomligheten för räddningstjänsten vid en eventuell brand eller annan akut situation. Påträffas cyklar eller barnvagnar i trapphuset så kommer föreningen att slänga dessa i samband med städning av vind och källare enligt ovan information.

Cykelrensning

I cykelrummen är förvaring tillåtet men det är mycket som inte verkar användas. Fastighetsskötaren kommer nu att börja ta bort omärkta cyklar. Alla cykelägare ansvarar för att sina cyklar är uppmärkta med en väl synlig lapp där namn, lägenhetsnummer (tre siffror) och datum tydligt framgår. Styrelsen kommer att meddela via hemsidan och infoblad när rensningen är slutförd.

Ohyra i lägenheten – hör av dig

Ovälkomna insekter har påträffats i en lägenhet. Den har sanerats och är nu ”ren”. Vi har ingen anledning att misstänka ytterligare fall av ohyra, men hör av dig om du tror att ditt hem är i farozonen! Mejla styrelsen@gbghus14.se eller lämna en lapp i fastighetsskötarens brevlåda vid Doktor Bex gata 5.

 

(Publicerat 16-30/8)

Motioner till årsstämman

Styrelsen vill påminna om att sista dag att skicka in motioner till årsstämman som hålls runt oktober/november är onsdag den 31:e augusti. Skicka in din motion via kontaktformuläret till styrelsen via hemsidan.

(Publicerat 2016-08-24)

Information gällande föreningens låssystem

Föreningens låssystem administreras via vår avtalsleverantör SafeTeam.Har Ni förlorat en nyckel eller vill beställa flera nycklar vänder Ni Er till fastighetsskötaren som upprättar en rekvisition som sedan tas med till leverantören.

SafeTeam gör även akuta utryckningar och vi rekommenderar att Ni vänder Er till dem i samband med problem eller utelåsningar. SafeTeams journummer är 031 – 80 24 80.

Vi vill också uppmärksamma Er om att andra låsföretag marknadsför sig på våra entrédörrar när det gäller låsproblematik och det är inget som styrelsen stödjer eller står bakom.

Det finns även klädinsamlingslappar som med jämna mellanrum tejpas upp på våra entrédörrar, de sätts upp av en bluff-organisation ni kan läsa om här….

Vi ber er styrelsemedlemmar ta ner dessa lappar när ni ser dem och slänga dem, vi rekommenderar er istället att lämna direkt till Röda korset eller liknade.

Vi vill också passa på att påminna er om att era cyklar ska vara uppmärkta med en väl synlig lapp, då vi inom kort kommer rensa bort oanvända cyklar. 

(Publicerat 23/8-16)