Sopsortering

Det har kommit till vår uppmärksamhet att medlemmar från vår förening slänger sina sopor på baksidan av studenthuset, dessa kärl tillhör inte oss utan vi hänvisar all återvinning till vårt miljörum. 

Vidare har vi noterat att en del medlemmar sorterar fel. Vänligen läs noga på återvinningskärlen vad som ska slängas i respektive kärl. 

Här är exempelvis fem vanliga fel svenskar gör när de sopsorterar. Listan är tagen från SVT

  1. Slänger kuvert i tidningsinsamlingen
  2. Slänger glödlampor, dricksglas, speglar och porslin (eller rentav porslinstomtar) i glasåtervinningen.
  3. Slänger tidningar som är för gamla.
  4. Lämnar inte tomma sprayflaskor till återvinning.
  5. Ger upp sorteringen när förpackningar är gjorda av olika material.

För mer info se vår sida om vår sopsortering.

Ytterligare info till de som missade OVK-kontrollen

Ventilationsgruppen börjar med start 9 mars lämna ut lappar till de medlemmar som inte svarade eller lämnade nyckel i tuben för tillträde vid den förra OVK-kontrollen. 

Det är viktigt att Ni lämnar tillträde till er lägenhet för den obligatoriska ventilationskontrollen som genomförs vart sjätte år.
 
Se till att lämna nyckel i tuben eller avtala en tid med Ventilationsgruppen om ni vill vara hemma när kontrollen sker. Kontaktuppgifter finns på den lapp som läggs i ert brevinkast.
 
(Publicerat 9/3-18)

Kontroll av åtgärder efter OVK anmärkningar

VentilationsGruppen kommer påbörja sin kontroll av anmärkningar måndag 12 mars. De lägenheter som kommer att kontrolleras får en lapp i sin brevlåda 8 mars. 
 
(Publicerat 8/3-18)
 

Bastu och pingisrum öppet igen

Efter renovering av pingisrummet samt nytt aggregat till bastun är dessa lokaler åter igen öppna. Vi hoppas kunna hålla dessa i gott skick framöver och ber därför de som använder rummen att anmäla eventuella skador och/eller förstörelse till styrelsen.

(Publicerat 8/3-18)

Störningar på bredband

Vår leverantör (AllTele) av bredband har fått ett fel i utrustning innan vår fastighet vilket innebär avbortt och tidvis uppkoppling men med dålig kapacitet.

Detta gäller från 16/2 05:00.

AllTele jobbar på att lösa problemet.