Allmän information

En översikt av bostadsområdet

Området ligger inom Annedals församling i Göteborgs kommun. Föreningens fastigheter är belägna inom stadsdelen Guldheden. Vi innehar tomträtterna till fastigheterna Guldheden 40:1 i kvarteret Fältsippan med adress Dr Bex Gata 3-15 och Dr Hjorts Gata 2-12, Guldheden 42:1 i kvarteret Gullspiran med adress Dr Hjorts Gata 1 och Guldheden 43:1 i kvarteret Backsippan med adress Dr Bex Gata 4. På tomterna i kvarteren Fältsippan och Gullspiran har under år 1952 byggts bostadshus och på tomten i kvarteret Backsippan ett affärshus.Totalt finns det i föreningen 281 lägenheter med en sammanlagd lägenhetsyta av 15408 m2. Dessutom finns 26 lokaler med en sammanlagd yta av 1557,5 m2, 14 garage samt 107 förhyrda parkeringsplatser.  

Föreningens organisationsnummer: 757201-7254

Lägenheterna fördelar sig som följer:

24 4 rum och kök
73 3 rum och kök
145 2 rum och kök
39 1 rum och kokvrå

Vår förening Göteborgshus nr 14 är en relativt stor förening jämfört med övriga Riksbyggenföreningar i Göteborg. När den färdigställdes 1952 var den till och med störst i staden, men med åren har betydligt större föreningar tillkommit.

I området finns fastighetsskötarexpedition med personalutrymmen, styrelserum med förvaltarexpedition och sammanträdesrum. Vidare finns det tvättstugor, ett antal cykelrum, bastu, vävstuga, slöjdrum, bordtennisrum, motionsrum, samt en föreningslokal för möten eller andra sammankomster. En del av föreningens lokaler hyrs ut till olika ändamål.

De senaste åren har ett antal genomgripande renoveringar utförts. Stadsarkitekten i Göteborgs stad har påtalat områdets värde och beslutat att detta ska bevaras. Man har därför under renoveringens gång på ett hänsynsfullt sätt tagit tillvara den speciella tidstypiska atmosfären från 1950-talet, och lyckats bibehålla områdets speciella charm. Renoveringarna av fastigheterna har medfört att de nu är i mycket gott skick såväl utanpå som inuti. Vi kan därför med tillförsikt se framtiden an.

Närområdet

Det finns ett antal butiker och verksamheter i vårt eget affärshus på Dr Bex Gata.

Vid parken intill Mossebergsskolan finns en större lekplats och en fotbollsplan. Vid Dr Fries Torg finns bibliotek, servicebutiker, apotek, restauranger, post och ett antal butiker. Det finns spårvagnshållplatser för linje 10, vid Dr Fries Torg och ändhållplats vid Dr Sydows Gata.

De boende

Det finns fortfarande en del personer som bott i vår förening sedan starten 1952. Detta tillsammans med ganska små lägenheter innebär att en stor del av de boende är pensionärer eller ensamstående. Succesivt sker dock en föryngring. Trots detta är det fortfarande ganska få barnfamiljer som bor här, men de senaste åren har det märkts att antalet barn i föreningen ökat.