Info till nya boende

Välkommen till Bostadsrättsföreningen Gbghus 14!

Vi vill med det här välkomstbrevet informera er om vår bostadsrättsförening. Längre ner i brevet finns nyttig information om exempelvis tvättstugor, parkering och bredband. Läs gärna detta brev i sin helhet och har du ytterligare frågor om ditt nya boende finns mycket information på vår hemsida.

For information in English, click HERE

Om Bostadsrättsföreningen Göteborgshus14
Vårt fina bostadsområde ligger i Annedals församling i Göteborgs stad och omfattar tomträtterna till fastigheterna Guldheden 43:1, Guldheden 40:1 och Guldheden 42:1. I vårt område på Guldheden finns gott om service, bland annat två mataffärer, servicebutiker, skomakare och pizzerior. Det finns också en spårvagnshållplats alldeles bakom affärshuset längst upp på Dr Bex gata och vid Dr Fries torg. Stadsbussar finns vid hållplats Syster Estrids gata. Bilvägarna i vår förening är återvändsgator vilket begränsar trafikbelastningen.

Våra bostadshus byggdes i kvarteren Fältsippan och Gullspiran i början av 1950-talet och på tomten i kvarteret Backsippan byggdes affärshuset där Coop, Guldhedens katthem, en frisör och en pizzeria idag finns. Totalt finns det i föreningen 281 lägenheter. Dessutom har vi även lokaler, garage och parkeringsplatser. Våra hus är klassade som ”bevarandevärda” eftersom de utgör ett gott exempel på 1950-talets arkitektur och stadsplaneringsideal. All yttre renovering måste därför ske med beaktande av denna klassning. Kontakta därför alltid styrelsen innan ni sätter igång med större ombyggnationer som förändrar lägenhetens planlösning för styrelsens godkännande. Vi vill också särskilt uppmärksamma er om att lyhördheten i våra lägenheter förutsätter att vi gemensamt eftersträvar att hålla ljudnivåerna nere. Störande ljud får ej förekomma efter kl 22.00 eller före kl. 07.00 alla dagar i veckan.

Med detta hälsar vi er hjärtligt välkommen till föreningen, vi hoppas att du ska trivas bra!

Hälsningar styrelsen för Gbghus 14

Allmän information

Bredband
Föreningen har ett eget bredband via internetleverantören Bredband2. Bredbandskostnaden ingår i avgiften och du ansluter genom att koppla in en egen router eller koppla in dig direkt till uttaget. Har du problem med bredbandet? Läs mer på vår webbsida!

Byggteknik
Våra hus är byggda på 1950-talet med den teknik som då gällde vilket innebär viss lyhördhet, som måste beaktas. Det innebär vidare att husen inte är värmeisolerade enligt dagens standarder. Vi strävar efter ett inomhusklimat på 21-22 grader. Detta övervakas med sensorer och justeras automatiskt efter utomhustemperatur. Se till att lägenhetens element är helt ”öppna” så regleras värmen automatiskt.

Felanmälan
Här läser du mer om hur du felanmäler, klicka här.

Försäkringar och Bostadsrättstillägg
Föreningen har ett kollektivt bostadsrättstillägg hos IF.

Gemensamma lokaler
Föreningen har gemensamma lokaler som kan bokas via hemsidan eller på plats via bokningstavla. För att boka via hemsidan behöver ni ett användarnamn och lösenord, användarnamnet står på taggen (numret på de sista två raderna utan nollor) och lösenordet väljer ni när ni aktiverar taggarna på porttelefonen första gången. Vissa av lokalerna hyrs mot en avgift, dessa är två övernattningsrum och föreningslokal.

Det finns även bastu, pingisrum, motionsrum och hobbyrum. För att få tillgång till dessa måste ni göra en anmälan via hemsidan och betala en mindre engångsavgift för att få tillgång till dessa utrymmen. Ni finner ytterligare information och bokningsförfarande via vår hemsida.

Lokaler att hyra
Föreningen har en hel del övriga lokaler och förråd som kan hyras av medlemmar. Intresseanmälan sker genom hemsidan.

Parkering
Föreningen har ett antal parkeringsplatser för bil som hyrs ut av Riksbyggen, möjlighet finns även att hyra plats för laddning av elbil. Det finns även ett begränsat antal garage. Vill du ställa upp dig i kö eller vill du veta var du står i kön för parkering, ring Riksbyggen på 0771-860 860 eller maila din fråga till boa@riksbyggen.se. På föreningens tomtmark, gångvägar, ytor framför garage och andra entréer råder parkeringsförbud. För cyklar finns det cykelställ på innergårdar eller vid portar. Det finns även cykelrum i källare, dessa har begränsat utrymme så var noga med hur ni ställer cyklarna i dessa och använd era enskilda förråd om du inte använder din cykel regelbundet. Parkera inte cyklar, elscootrar, bilar eller andra fordon på gångvägar eller trottoarer som kan störa personer med funktionsnedsättningar.

Passersystem och låssystem
Föreningen har ett passersystem anslutna till portarna som styrs via digitala taggar. Taggarna som överlämnas från tidigare medlem kommer att upphöra att gälla två veckor efter överlåtelsedatum. Ni kan under de två veckorna hämta era nya taggar hos fastighetsskötaren. Kontaktuppgifter till fastighetsskötaren finns på vår hemsida.

Pinkoden och användar-id från krävs för att boka tvättider eller gemensamma lokaler via hemsidan. Användarnamnet står på baksidan av taggen (numret på de sista två raderna utan nollor) och pinkoden väljer ni när ni aktiverar de nya taggarna på porttelefonen första gången ni använder dem.

Önskar man utöka till flera taggar ska man kontakta fastighetsskötaren.

Soprum/miljörum
Vi har fyra moloker (kärl för hushållsavfall). Två med grönt lock för matavfall och två med silverlock för restavfall. Dessa finns i korsningen Dr Hjort/Dr Bex gata, utanför miljörummet. Det är viktigt att inte lägga plast eller annat som ej är matavfall i de ”gröna behållarna” avsedda för kompost – vi blir då debiterade extra kostnader. I miljörummet finns återvinning för elektronik, energilampor, glödlampor, lysrör, batterier, metall, plast, wellpapp och kartonger, tidningar samt färgat och ofärgat glas.
Var noga med att platta ut kartonger så att inte kärlet fylls så snabbt. Bland tidningar får INTE bärkassar och kuvert slängas. Bärkassarna har för tjockt papper för denna typ av återvinning och kuvert innehåller lim som stör återvinningsprocessen. Kuvert ska slängas i hushållssoporna.
Plaståtervinningen ska inte slängas i hopknutna påsar. Töm påsen med plastavfall i kärlet eller låt påsen vara öppen. När plast återvinns sorteras den i stora trummor vilket separerar olika plastsorter för olika typer av återvinning.

TV
Föreningen har ett avtal med ComHem som levererar ett basutbud. Kostnaden ingår i månadsavgiften. Önskar man fler kanaler än basutbudet kan man kontakta ComHem.

Tvättstugor
Det finns 11 st tvättstugor utrustade med två maskiner per stuga. I anslutning till tvättstugorna finns också torkrum och torktumlare. Man bokar tvättid genom hemsidan eller med tagg på respektive digital tavla i anslutning till tvättstugorna. Regler för bokning finns på hemsidan eller i anslutning till respektive tvättstuga.

Utemiljön
Vi arbetar kontinuerligt med att bibehålla och försköna våra utomhusmiljöer. För de som är intresserade av trädgårdsaktiviteter finns möjlighet att odla på vissa avsatta ytor. Ta kontakt med styrelsen via formulär på hemsidan om du är intresserad. Föreningen har inga stationära grillar, men grillning får enbart ske vid de gemensamma samlingsytorna på gårdarna, detta för att minimera brandrisk och att inte störa grannar med rök och os. Det är alltså förbjudet att grilla på och under balkonger eller vid fasader. Kom ihåg att ta hand om din grill och förvara den i ditt förråd när den inte används.

Övrigt
Har du övriga frågor eller funderingar, gå gärna in på föreningens hemsida. Du kommer även i kontakt med styrelsen via hemsidan.

Har du idéer på hur föreningen eller föreningens utemiljöer kan utvecklas? Vi uppskattar och hoppas att många medlemmar engagerar sig i föreningen med nya idéer och förslag!

Välkommen!
Styrelsen GbgHus 14