Brandskydd

För att i största möjliga mån förhindra bränder i huset har styrelsen fastställt ett antal regler:

  • Inget brännbart material får förvaras i gemensamma utrymmen så som källar- och vindgångar, trapphus, tvättstugor, tork- och mangelrum eller hobbyrum. Detta utgör en brandrisk och kan förhindra utrymmning eller orsaka rökutveckling. Föremål som förvaras i strid mot dessa regler avlägsnas.
  • Inga brandfarliga varor får förvaras i vinds- och källarförråd.
  • Rökning i alla gemensamma utrymmen är förbjudet.
  • Grillning hänvisas till anvisade platser på innegårdarna.
  • Mopeder och liknande får inte förvaras i cykelrum, utan hänvisas till garage.
  • Medlemmar förväntas själva installera brandvarnare i lägenhet och regelbundet kontrollera dess funktion. 

I styrelsen är en brandskyddsansvarig utsedd. Hen går regelbundet runt i föreningen för att kontrollera att inget avvikande förekommer eller har gått sönder, etc, i vinds- och källargångar och allmänna utrymmen.

En översikt av det systematiska brandskyddsarbetet i BRF Göteborgshus 14, samt informationsblad om brandsäkerhet finns nedan: