Pallkragar

Om du vill odla egna grönsaker, blommor eller liknande går det utmärkt att ställa upp din egen pallkrage till självkostnadspris efter att du kontaktat styrelsen.
 
Hur får jag en pallkrage?
Styrelsen anvisar dig plats eller ser om det finns någon ”övergiven” pallkrage du kan ta över. Kontakta <web.styrelsen@gbghus14.se>
 
Hur placeras min pallkrage?
Vi vill givetvis ha det så lättskött som möjligt med gräsklippning och trädgårdsskötsel samt minimera ytor som snabbt ser ovårdade ut. Pallkrage eller odling får enbart etableras på anvisad plats. Om pallkragen inte ställs på anvisad plats eller enligt överenskomna regler tas dessa bort av trädgårdsmästaren.
 
Pallkragen ska placeras så att trädgårdsmästaren kan komma åt andra odlingar, sköta omgivande gräsytor med åkergräsklippare och inte hindra passage för andra boende. De ska stå prydligt och se till att hållas i ordning. Pallkragen måste märkas med en inplastad lapp; med namn,
telefonnummer alternativt det tresiffriga lägenhetsnummer så vi kan få kontakt med dig vid behov. Är pallkragen onamnad eller ser vanskött ut under året kan den tillfalla annan medlem. 
 
När du odlat färdigt
När du inte längre vill använda pallkragen ska den antingen tas bort eller tillfalla annan medlem. När man vill avsluta odlandet ska styrelsen kontaktas att lådan tagits bort eller att man överlåter till styrelsen att ge den till annan medlem. 

Var noga med att ta bort lådan och städa upp efter dig. Pallkragar som ser oanvända ut under en längre period och inte är märkta med kontaktuppgifter kan komma att ges bort till annan medlem i föreningen.  

 

Lycka till med odlandet!