Ej bokningsbara lokaler

Föreningen har flera aktivitetsutrymmen som är tillgängliga för medlemmarna. För att få tillgång till en eller flera av dessa tas det ut en engångsavgift på 400 kr. Vid intresse kontakta fastighetsskötaren så att dätt behörighet på din tag kan ordnas, kontakta PLL genom att göra en felanmälan, klicka här för att göra en felanmälan.

Mangelrum

I föreningen finns 2 mangelrum, som är belägna i anslutning till tvättstugor. Utanför mangelrummen finns bokningslistor anslagna.
Mangelrum finns på Dr Bex 4B och Dr Bex 13 B. Dessutom finns en mangel i vävstugan Dr Hjort 1.

Motionsrum

Motionsrummet ligger i källaren på Dr Hjort 10C. Där finns diverse träningsredskap och motionscyklar.
Redskapen har valts för att uppfylla ett tämligen komplett träningsprogram, samt att de skall vara är lätta att ställa om för personlig anpassning. Träning kan utföras för både styrka och smidighet och redskapen är även lämpliga för sjukgymnastik. Som vid all träning med redskap är det viktigt att man gör rätt för att det skall ge önskat resultat samt för att undvika skador.
Man tar sig in i källaren via dörren på hörnet inne på gården bakom Dr Hjort 10 A.

Observera att husdjur inte är tillåtet i motionsrummet.

Slöjdrum

I slöjdrummet kan du utföra slöjdarbeten, måla mindre detaljer, etc.
Rummet är beläget på Dr Hjorts 10 C. Ordningsregler finns uppsatta i lokalen.
Man tar sig in i källaren via dörren på hörnet inne på gården bakom Dr Hjort 10 A. Av hänsyn till omgivande lägenheter får inget störande oljud förekomma efter klockan 18:00. Målning eller liknande aktiviteter som inte låter får förekomma.

Vävstuga

Det finns en vävstuga på Dr Hjorts 1 B med två vävstolar uppsatta.
Vävstugan har ett särskilt lås. I vävstugan finns dessutom en mangeln som således kan användas för mangling.

Pingisrum

Pingisrummet ligger i källaren vid Dr Hjort 10 C. Man kommer in i rummet med ”allmän” nyckel och man tar sig in i källaren via dörren på hörnet inne på gården bakom Dr Hjort 10 A. Som vanligt gäller aktivitet fram till max kl 22.