Ej bokningsbara lokaler

Kontor och Affärslokaler 

I föreningen ingår flera affärslokaler
De flesta av butikslokaler som är belägna i affärshuset på Dr Bex Gata 4.
Insprängda i våra bostadsbyggnader finns ett antal kontors och förrådslokaler som hyrs ut till föreningsmedlemmar och externa aktörer.
Uthyrning av lokaler generera intäkter till föreningen vilket i sin tur innebär minskade månadsavgifter för föreningsmedlemmarna .

Mangelrum

I föreningen finns 2 mangelrum, som är belägna i anslutning till tvättstugor. Utanför mangelrummen finns bokningslistor anslagna.
Mangelrum finns på Dr Bex 4B och Dr Bex 13 B. Dessutom finns en mangel i vävstugan Dr Hjort 1.
Idag gäller de nycklar som är kopplade till respektive adressen. Vi kommer inom en snar framtid att byta ut låsen så att ”allmänna” nycklar  skall fungera

Motionsrum

Motionsrummet ligger i källaren på Dr Hjort 10C. Där finns diverse träningsredskap och motionscyklar.
Redskapen har valts för att uppfylla ett tämligen komplett träningsprogram, samt att de skall vara är lätta att ställa om för personlig anpassning. Träning kan utföras för både styrka och smidighet och redskapen är även lämpliga för sjukgymnastik. Som vid all träning med redskap är det viktigt att man gör rätt för att det skall ge önskat resultat samt för att undvika skador.
”Motionsnyckel” kan kvitteras ut av fastighetsskötaren  mot depositionsavgift på 300 kr. Man tar sig in i källaren via dörren på hörnet inne på gården bakom Dr Hjort 10 A med ”allmän” nyckel.

Observera att husdjur inte är tillåtet i motionsrummet.

Slöjdrum

I slöjdrummet kan du utföra slöjdarbeten, måla mindre detaljer, etc.
Rummet är beläget på Dr Hjorts 10 C. Ordningsregler finns uppsatta i lokalen. ”Slöjdnyckel” kan kvitteras ut mot depositionsavgift hos fastighetsskötaren.
Man tar sig in i källaren via dörren på hörnet inne på gården bakom Dr Hjort 10 A med ”allmän” nyckel. Av hänsyn till omgivande lägenheter får inget störande oljud förekomma efter klockan 18:00. Målning eller liknande aktiviteter som inte låter får förekomma.

Vävstuga

Det finns en vävstuga på Dr Hjorts 1 B med två vävstolar uppsatta.
Vävstugan har ett särskilt lås. Nyckel kan kvitteras ut mot depositionsavgift hos fastighetsskötaren.

I vävstugan finns dessutom en mangeln som således kan användas för mangling.

Bastu

Bastun ligger på Dr Hjorts Gata 2B. Innanför entrédörren finns en bokningslista uppsatt.
Eftersom bastun har ett flertal angränsande bostadsrätter är det viktigt att vi som använder bastun visar hänsyn till de närboende och att bastun lämnas senast kl. 22.00.
Rökning och alkoholförtäring är ej tillåten. Lokalen skall lämnas städad och ren.
Glöm ej att släcka ljuset.

Nyckeln till bastun erhålles av fastighetsskötaren mot en depositionsavgift på 300 kr.

Pingisrum

Pingisrummet ligger i källaren vid Dr Hjort 10 C. Man kommer in i rummet med ”allmän” nyckel och man tar sig in i källaren via dörren på hörnet inne på gården bakom Dr Hjort 10 A med ”allmän” nyckeln.

Man kan boka på listan som hänger utanför rummet. Som vanligt gäller aktivitet fram till max kl 22.