Övriga lokaler

Föreningen har flera aktivitetsutrymmen som är tillgängliga för medlemmarna om man har utökad access på sin tagg. För att få tillgång till en eller flera av dessa tas det ut en engångsavgift på 400 kr. Vid intresse kontakta fastighetsskötaren så att rätt behörighet på din tagg kan ordnas. Detta görs genom att skicka en felanmälan till PLL.

Ordningsregler

Eftersom lokalerna har ett flertal angränsande bostadsrätter är det viktigt att vi som använder dessa visar hänsyn till de närboende och lämnar senast kl. 22.00.
Rökning och alkoholförtäring är ej tillåten.
Lokalen ska lämnas städad och ren.
Glöm ej att släcka ljuset.

Bastu

I föreningen finns en bastu som ligger vid Dr Hjorts Gata 2B med ingång på kortsidan mot Mossebergsskolan. Bastun kan bokas online eller på bokningstavlorna, om man har access med sin tagg.

Mangelrum

I föreningen finns två mangelrum som är belägna i anslutning till tvättstugor.
Mangelrummen finns på Dr Bex 4B och Dr Bex 13 B. Dessutom finns en mangel i vävstugan Dr Hjort 1.

Träningsrum

Träningsrummet ligger i källaren på Dr Hjort 10 C. Där finns diverse träningsredskap och motionscyklar.
Redskapen har valts för att uppfylla ett tämligen komplett träningsprogram, samt att de ska vara är lätta att ställa om för personlig anpassning. Träning kan utföras för både styrka och smidighet och redskapen är även lämpliga för sjukgymnastik. Som vid all träning med redskap är det viktigt att man gör rätt för att det skall ge önskat resultat samt för att undvika skador.
Till träningsrummet tar man sig in i källaren via dörren på hörnet inne på gården bakom Dr Hjort 10 A.

Observera att husdjur inte är tillåtet i träningsrummet.

Slöjdrum

I slöjdrummet kan du utföra slöjdarbeten, måla mindre detaljer, etc.
Rummet är beläget på Dr Hjorts 10 C. Ordningsregler finns uppsatta i lokalen.
För att ta sig in i slöjdrummet går man in i källaren via dörren på hörnet inne på gården bakom Dr Hjort 10 A. Av hänsyn till omgivande lägenheter får inget störande oljud förekomma efter klockan 18:00. Målning eller liknande aktiviteter som inte låter får förekomma.

Vävstuga

Det finns en vävstuga på Dr Hjorts 1 B med två vävstolar uppsatta.
I vävstugan finns dessutom en mangel som således kan användas för mangling.

Pingisrum

Pingisrummet ligger i källaren vid Dr Hjorts 10 C. Man tar sig in i källaren via dörren på hörnet inne på gården bakom Dr Hjorts 10 A. Som vanligt gäller aktivitet fram till senast kl. 22.