Information om valberedning

En valberedning väljs vid årsstämman varje år och har till uppgift att under året ta fram förslag på kandidater som kan väljas in i styrelsen för nästkommande år.

Som medlem i bostadsrättsföreningen får man gärna anmäla sitt intresse till valberedningen.

Skriv lite om dig själv, och vad du är intresserad av för roll inom styrelsen.