Tvättstugor

I vår förening finns 11 tvättstugor.

Tvättstugorna är belägna på följande adresser:
Dr Bex Gata 7C
Dr Bex Gata 9B
Dr Bex Gata 13B (för mattor och snabbtvätt)
Dr Bex Gata 13C
Dr Hjorts Gata 1B
Dr Hjorts Gata 1D
Dr Hjorts Gata 2A
Dr Hjorts Gata 4A
Dr Hjorts Gata 6C
Dr Hjorts Gata 10B
Dr Hjorts Gata 12C

Föreningens tvättstugor kan bokas eller avbokas antingen via hemsidan eller på plats vid tvättstugorna via bokningstavla. Här kan du läsa mer om hur man loggar in: Bokningstavla

Tänk på de som kommer efter Dig och följ de instruktioner och ordningsregler som finns anslagna i tvättstugorna och torkrummen.

Under lördagar och söndagar samt i matt- och snabbtvättstugan är dubbelbokning av tvättpass inte tillåtet.

Torkrum disponeras 1 timme efter tvättpassets början till och med 1 timme efter tvättpassets slut. Torkaggregaten i torkrummen stängs av denna anledning av först en timme efter det att strömmen i tvättstugorna brutits.

Tvättstuga för mattor och snabbtvätt

På Dr Bex Gata 13B finns en tvättstuga med en större tvättmaskin avsedd för mattor samt en tvättmaskin som är avsedd för snabbtvätt.

Matt- och snabbtvättstugan är ett komplement till de ordinarie tvättstugorna och avsedd för akut uppkomna tvättbehov. Tvättstugan bokas på vanligt sätt med skillnaden att dubbelbokning inte får ske. Tvättiderna är begränsade till 2-timmarspass.

Matt- och snabbtvättstugan nås via ingång genom källardörren från gården bakom Dr Bex Gata 13A där er vanliga tagg funkar.