Tvättstugor

Inom området finns 11 tvättstugor

Tvättstugorna är belägna på följande adresser:
Dr Bex Gata 7C
Dr Bex Gata 9B
Dr Bex Gata 13B (för mattor och snabb tvätt)
Dr Bex Gata 13C
Dr Hjorts Gata 1B
Dr Hjorts Gata 1D
Dr Hjorts Gata 2A
Dr Hjorts Gata 4A
Dr Hjorts Gata 6C
Dr Hjorts Gata 10B
Dr Hjorts Gata 12C

Bokning sker på digitala tavlor utanför tvättstugorna via föreningens tag-sytem . Tänk på dem som kommer efter Dig och följ de instruktioner och ordningsregler som finns anslagna i tvättstugorna och torkrummen.

Dubbelbokning (två på varandra följande tvättider) av tvättstuga får enbart ske måndag till fredag kl. 08.00-14.00 eller 11.00-17.00. Bortsett från dubbelbokning får enbart ett tillfälle bokas åt gången.

Under lördagar och söndagar samt i Matt och snabbtvättstugan är dubbelbokning av tvättpass inte tillåtet.

Torkrum disponeras 1 timme efter tvättpassets början till och med 1 timme efter tvättpassets slut. Torkaggregaten i torkrummen stänger av denna anledning av först en timme efter det att strömmen i tvättstugorna brutits.

Tvättstuga för mattor och snabbtvätt

På Dr Bex Gata 13B finns en tvättstuga med en större tvättmaskin avsedd för mattor samt en tvättmaskin som är avsedd för snabbtvätt.

Matt och snabbtvättstugan är ett komplement till de ordinarie tvättstugorna och avsedd för akut uppkomna tvättbehov. Tvättstugan bokas på vanligt sätt med skillnaden att dubbelbokning inte får ske. Tvättiderna är begränsade till 2-timmarspass.

Matt och snabbtvättstugan nås via ingång genom källardörren från gården bakom Dr Bex Gata 13A där er vanliga lägenhetsnyckel passar.