Lägenhetsnummer

Lantmäteriet har upprättat ett nationellt register över alla bostäder i Sverige. Som en del av detta tilldelas varje lägenhet ett enhetligt nummer och föreningen är skyldig att meddela de boende detta nummer.

Nedan följer en tabell med föreningens lägenhetsnummer och vad de motsvarar i lägenhetsregistret.

Föreningens Lägenhetsregistret Adress
1 1002 DOKTOR HJORTS GATA 12C
2 1001 DOKTOR HJORTS GATA 12C
3 1202 DOKTOR HJORTS GATA 12C
4 1201 DOKTOR HJORTS GATA 12C
5 1101 DOKTOR HJORTS GATA 12C
6 1002 DOKTOR HJORTS GATA 12B
7 1001 DOKTOR HJORTS GATA 12B
8 1002 DOKTOR HJORTS GATA 12A
9 1001 DOKTOR HJORTS GATA 12A
10 1402 DOKTOR HJORTS GATA 12C
11 1401 DOKTOR HJORTS GATA 12C
12 1301 DOKTOR HJORTS GATA 12C
13 1102 DOKTOR HJORTS GATA 12B
14 1101 DOKTOR HJORTS GATA 12B
15 1102 DOKTOR HJORTS GATA 12A
16 1101 DOKTOR HJORTS GATA 12A
17 1602 DOKTOR HJORTS GATA 12C
18 1601 DOKTOR HJORTS GATA 12C
19 1501 DOKTOR HJORTS GATA 12C
20 1202 DOKTOR HJORTS GATA 12B
21 1201 DOKTOR HJORTS GATA 12B
22 1202 DOKTOR HJORTS GATA 12A
23 1201 DOKTOR HJORTS GATA 12A
24 1002 DOKTOR HJORTS GATA 10C
25 1001 DOKTOR HJORTS GATA 10C
26 1002 DOKTOR HJORTS GATA 10B
27 1001 DOKTOR HJORTS GATA 10B
28 1002 DOKTOR HJORTS GATA 10A
29 1001 DOKTOR HJORTS GATA 10A
30 1102 DOKTOR HJORTS GATA 10C
31 1101 DOKTOR HJORTS GATA 10C
32 1102 DOKTOR HJORTS GATA 10B
33 1101 DOKTOR HJORTS GATA 10B
34 1102 DOKTOR HJORTS GATA 10A
35 1101 DOKTOR HJORTS GATA 10A
36 1202 DOKTOR HJORTS GATA 10C
37 1201 DOKTOR HJORTS GATA 10C
38 1202 DOKTOR HJORTS GATA 10B
39 1201 DOKTOR HJORTS GATA 10B
40 1202 DOKTOR HJORTS GATA 10A
41 1201 DOKTOR HJORTS GATA 10A
42 1102 DOKTOR HJORTS GATA 8C
43 1101 DOKTOR HJORTS GATA 8C
44 1302 DOKTOR HJORTS GATA 8C
45 1301 DOKTOR HJORTS GATA 8C
46 1201 DOKTOR HJORTS GATA 8C
47 1002 DOKTOR HJORTS GATA 8B
48 1001 DOKTOR HJORTS GATA 8B
49 1002 DOKTOR HJORTS GATA 8A
50 1001 DOKTOR HJORTS GATA 8A
51 1501 DOKTOR HJORTS GATA 8C
52 1502 DOKTOR HJORTS GATA 8C
53 1401 DOKTOR HJORTS GATA 8C
54 1102 DOKTOR HJORTS GATA 8B
55 1101 DOKTOR HJORTS GATA 8B
56 1102 DOKTOR HJORTS GATA 8A
57 1103 DOKTOR HJORTS GATA 8A
58 1101 DOKTOR HJORTS GATA 8A
59 1702 DOKTOR HJORTS GATA 8C
60 1701 DOKTOR HJORTS GATA 8C
61 1601 DOKTOR HJORTS GATA 8C
62 1202 DOKTOR HJORTS GATA 8B
63 1201 DOKTOR HJORTS GATA 8B
64 1202 DOKTOR HJORTS GATA 8A
65 1203 DOKTOR HJORTS GATA 8A
66 1201 DOKTOR HJORTS GATA 8A
67 1002 DOKTOR HJORTS GATA 6C
68 1001 DOKTOR HJORTS GATA 6C
69 1002 DOKTOR HJORTS GATA 6B
70 1001 DOKTOR HJORTS GATA 6B
71 1002 DOKTOR HJORTS GATA 6A
72 1001 DOKTOR HJORTS GATA 6A
73 1102 DOKTOR HJORTS GATA 6C
74 1101 DOKTOR HJORTS GATA 6C
75 1102 DOKTOR HJORTS GATA 6B
76 1101 DOKTOR HJORTS GATA 6B
77 1102 DOKTOR HJORTS GATA 6A
78 1101 DOKTOR HJORTS GATA 6A
79 1202 DOKTOR HJORTS GATA 6C
80 1201 DOKTOR HJORTS GATA 6C
81 1202 DOKTOR HJORTS GATA 6B
82 1201 DOKTOR HJORTS GATA 6B
83 1202 DOKTOR HJORTS GATA 6A
84 1201 DOKTOR HJORTS GATA 6A
85 902 DOKTOR HJORTS GATA 4C
86 901 DOKTOR HJORTS GATA 4C
87 1102 DOKTOR HJORTS GATA 4C
88 1101 DOKTOR HJORTS GATA 4C
89 1001 DOKTOR HJORTS GATA 4C
90 1002 DOKTOR HJORTS GATA 4B
91 1001 DOKTOR HJORTS GATA 4B
92 1102 DOKTOR HJORTS GATA 4A
93 1103 DOKTOR HJORTS GATA 4A
94 1101 DOKTOR HJORTS GATA 4A
95 1302 DOKTOR HJORTS GATA 4C
96 1301 DOKTOR HJORTS GATA 4C
97 1201 DOKTOR HJORTS GATA 4C
98 1102 DOKTOR HJORTS GATA 4B
99 1101 DOKTOR HJORTS GATA 4B
100 1202 DOKTOR HJORTS GATA 4A
101 1203 DOKTOR HJORTS GATA 4A
102 1201 DOKTOR HJORTS GATA 4A
103 1502 DOKTOR HJORTS GATA 4C
104 1501 DOKTOR HJORTS GATA 4C
105 1401 DOKTOR HJORTS GATA 4C
106 1202 DOKTOR HJORTS GATA 4B
107 1201 DOKTOR HJORTS GATA 4B
108 1302 DOKTOR HJORTS GATA 4A
109 1303 DOKTOR HJORTS GATA 4A
110 1301 DOKTOR HJORTS GATA 4A
111 1102 DOKTOR BEX GATA 3A
112 1101 DOKTOR BEX GATA 3A
113 1002 DOKTOR BEX GATA 3B
114 1001 DOKTOR BEX GATA 3B
115 1002 DOKTOR BEX GATA 3C
116 1001 DOKTOR BEX GATA 3C
117 1202 DOKTOR BEX GATA 3A
118 1201 DOKTOR BEX GATA 3A
119 1102 DOKTOR BEX GATA 3B
120 1101 DOKTOR BEX GATA 3B
121 1102 DOKTOR BEX GATA 3C
122 1101 DOKTOR BEX GATA 3C
123 1302 DOKTOR BEX GATA 3A
124 1301 DOKTOR BEX GATA 3A
125 1202 DOKTOR BEX GATA 3B
126 1201 DOKTOR BEX GATA 3B
127 1202 DOKTOR BEX GATA 3C
128 1201 DOKTOR BEX GATA 3C
129 902 DOKTOR HJORTS GATA 2B
130 901 DOKTOR HJORTS GATA 2B
131 1001 DOKTOR HJORTS GATA 2B
132 1102 DOKTOR HJORTS GATA 2B
133 1101 DOKTOR HJORTS GATA 2B
134 1302 DOKTOR HJORTS GATA 2B
135 1301 DOKTOR HJORTS GATA 2B
136 1201 DOKTOR HJORTS GATA 2B
137 1002 DOKTOR HJORTS GATA 2A
138 1001 DOKTOR HJORTS GATA 2A
139 1002 DOKTOR BEX GATA 5
140 1003 DOKTOR BEX GATA 5
141 1001 DOKTOR BEX GATA 5
142 1502 DOKTOR HJORTS GATA 2B
143 1501 DOKTOR HJORTS GATA 2B
144 1401 DOKTOR HJORTS GATA 2B
145 1102 DOKTOR HJORTS GATA 2A
146 1101 DOKTOR HJORTS GATA 2A
147 1102 DOKTOR BEX GATA 5
148 1103 DOKTOR BEX GATA 5
149 1101 DOKTOR BEX GATA 5
150 1702 DOKTOR HJORTS GATA 2B
151 1701 DOKTOR HJORTS GATA 2B
152 1601 DOKTOR HJORTS GATA 2B
153 1202 DOKTOR HJORTS GATA 2A
154 1201 DOKTOR HJORTS GATA 2A
155 1202 DOKTOR BEX GATA 5
156 1203 DOKTOR BEX GATA 5
157 1201 DOKTOR BEX GATA 5
158 1002 DOKTOR BEX GATA 7A
159 1001 DOKTOR BEX GATA 7A
160 1002 DOKTOR BEX GATA 7B
161 1001 DOKTOR BEX GATA 7B
162 1002 DOKTOR BEX GATA 7C
163 1001 DOKTOR BEX GATA 7C
164 1102 DOKTOR BEX GATA 7A
165 1101 DOKTOR BEX GATA 7A
166 1102 DOKTOR BEX GATA 7B
167 1101 DOKTOR BEX GATA 7B
168 1102 DOKTOR BEX GATA 7C
169 1101 DOKTOR BEX GATA 7C
170 1202 DOKTOR BEX GATA 7A
171 1201 DOKTOR BEX GATA 7A
172 1202 DOKTOR BEX GATA 7B
173 1201 DOKTOR BEX GATA 7B
174 1202 DOKTOR BEX GATA 7C
175 1201 DOKTOR BEX GATA 7C
176 1003 DOKTOR BEX GATA 9C
177 1002 DOKTOR BEX GATA 9C
178 1001 DOKTOR BEX GATA 9C
179 1001 DOKTOR BEX GATA 9B
180 1103 DOKTOR BEX GATA 9C
181 1102 DOKTOR BEX GATA 9C
182 1101 DOKTOR BEX GATA 9C
183 1102 DOKTOR BEX GATA 9B
184 1101 DOKTOR BEX GATA 9B
185 1001 DOKTOR BEX GATA 9A
186 1203 DOKTOR BEX GATA 9C
187 1202 DOKTOR BEX GATA 9C
188 1201 DOKTOR BEX GATA 9C
189 1202 DOKTOR BEX GATA 9B
190 1201 DOKTOR BEX GATA 9B
191 1102 DOKTOR BEX GATA 9A
192 1103 DOKTOR BEX GATA 9A
193 1101 DOKTOR BEX GATA 9A
194 1303 DOKTOR BEX GATA 9C
195 1302 DOKTOR BEX GATA 9C
196 1301 DOKTOR BEX GATA 9C
197 1302 DOKTOR BEX GATA 9B
198 1301 DOKTOR BEX GATA 9B
199 1202 DOKTOR BEX GATA 9A
200 1203 DOKTOR BEX GATA 9A
201 1201 DOKTOR BEX GATA 9A
202 1002 DOKTOR BEX GATA 13A
203 1001 DOKTOR BEX GATA 13A
204 1002 DOKTOR BEX GATA 13B
205 1001 DOKTOR BEX GATA 13B
206 1002 DOKTOR BEX GATA 13C
207 1001 DOKTOR BEX GATA 13C
208 1102 DOKTOR BEX GATA 13A
209 1101 DOKTOR BEX GATA 13A
210 1102 DOKTOR BEX GATA 13B
211 1101 DOKTOR BEX GATA 13B
212 1102 DOKTOR BEX GATA 13C
213 1101 DOKTOR BEX GATA 13C
214 1202 DOKTOR BEX GATA 13A
215 1201 DOKTOR BEX GATA 13A
216 1202 DOKTOR BEX GATA 13B
217 1201 DOKTOR BEX GATA 13B
218 1202 DOKTOR BEX GATA 13C
219 1201 DOKTOR BEX GATA 13C
220 1003 DOKTOR BEX GATA 11B
221 1002 DOKTOR BEX GATA 11B
222 1001 DOKTOR BEX GATA 11B
223 1103 DOKTOR BEX GATA 11B
224 1102 DOKTOR BEX GATA 11B
225 1101 DOKTOR BEX GATA 11B
226 1002 DOKTOR BEX GATA 11A
227 1001 DOKTOR BEX GATA 11A
228 1001 DOKTOR BEX GATA 15
229 1002 DOKTOR BEX GATA 15
230 1203 DOKTOR BEX GATA 11B
231 1202 DOKTOR BEX GATA 11B
232 1201 DOKTOR BEX GATA 11B
233 1102 DOKTOR BEX GATA 11A
234 1101 DOKTOR BEX GATA 11A
235 1101 DOKTOR BEX GATA 15
236 1102 DOKTOR BEX GATA 15
237 1303 DOKTOR BEX GATA 11B
238 1302 DOKTOR BEX GATA 11B
239 1301 DOKTOR BEX GATA 11B
240 1202 DOKTOR BEX GATA 11A
241 1201 DOKTOR BEX GATA 11A
242 1201 DOKTOR BEX GATA 15
243 1202 DOKTOR BEX GATA 15
244 901 DOKTOR HJORTS GATA 1B
245 902 DOKTOR HJORTS GATA 1B
246 901 DOKTOR HJORTS GATA 1A
247 902 DOKTOR HJORTS GATA 1A
248 1001 DOKTOR HJORTS GATA 1D
249 1103 DOKTOR HJORTS GATA 1C
250 1102 DOKTOR HJORTS GATA 1C
251 1101 DOKTOR HJORTS GATA 1C
252 1001 DOKTOR HJORTS GATA 1B
253 1002 DOKTOR HJORTS GATA 1B
254 1001 DOKTOR HJORTS GATA 1A
255 1002 DOKTOR HJORTS GATA 1A
256 1103 DOKTOR HJORTS GATA 1D
257 1102 DOKTOR HJORTS GATA 1D
258 1101 DOKTOR HJORTS GATA 1D
259 1203 DOKTOR HJORTS GATA 1C
260 1202 DOKTOR HJORTS GATA 1C
261 1201 DOKTOR HJORTS GATA 1C
262 1101 DOKTOR HJORTS GATA 1B
263 1102 DOKTOR HJORTS GATA 1B
264 1101 DOKTOR HJORTS GATA 1A
265 1102 DOKTOR HJORTS GATA 1A
266 1203 DOKTOR HJORTS GATA 1D
267 1202 DOKTOR HJORTS GATA 1D
268 1201 DOKTOR HJORTS GATA 1D
269 1303 DOKTOR HJORTS GATA 1C
270 1302 DOKTOR HJORTS GATA 1C
271 1301 DOKTOR HJORTS GATA 1C
272 1201 DOKTOR HJORTS GATA 1B
273 1202 DOKTOR HJORTS GATA 1B
274 1201 DOKTOR HJORTS GATA 1A
275 1202 DOKTOR HJORTS GATA 1A
276 1303 DOKTOR HJORTS GATA 1D
277 1302 DOKTOR HJORTS GATA 1D
278 1301 DOKTOR HJORTS GATA 1D