Regler för andrahandsuthyrning

Som bostadsrättsinnehavare får du inte låna ut eller hyra ut din lägenhet kortare eller längre tid till någon för ”självständigt brukande” utan styrelsens medgivande.

Anvisningar för uthyrning i 2:a hand

  • Minimum uthyrning 5 månader
  • Maximum 12 månader i taget
  • Innehavaren ämnar återvända och permanent bo i sin bostad efter uthyrningsperioden
  • Accepterade skäl för uthyrning är exempelvis, studera / arbeta på annan ort, provsambo. Men det kan självfallet även finnas andra godtagbara skäl till uthyrning. Dessa kommer att bedömas från fall till fall
  • Hyresnämndens riktlinjer och rekommendationer följes.
  • o.m. år 2018 tas det enligt de nya stadgarna ut en administrativ avgift på 10% av ett basbelopp vid uthyrning under ett år. Vid kortare uthyrningstid så minskar kostnaden.
  • Om lägenheten hyrs ut utan godkännande från styrelsen så kan innehavaren i slutändan förlora medlemskapet i föreningen och därmed tvingas sälja sin lägenhet.

För att ansöka om tillstånd att hyra ut din lägenhet i andra hand ska du fylla i blanketten ”Ansökan andrahandsupplåtelse” som du hittar under ”Blanketter/Manualer” eller på www.riksbyggen.se -> Råd & Svar -> Blanketter.
Skicka den komplett ifyllda blanketten till styrelsen som godkänner eller avslår andrahandsuthyrningen

Monica Erneholm Lundberg

Dr Hjorts gata 4C

41323 Göteborg

Därefter skickas  godkända andrahandsuthyrningar till Riksbyggens Servicecentrum för registrering.

All uthyrning utanför våra normala rutiner såsom externa sajter som Airbnb med flera räknas som otillåten andrahandsuthyrning.