Regler för andrahandsuthyrning

För att få hyra ut i andrahand måste du få styrelsens godkännande
Som bostadsrättsinnehavare får du inte hyra ut din lägenhet utan styrelsens medgivande. Om lägenheten hyrs ut utan godkännande kan innehavaren i slutändan förlora medlemskapet i föreningen och därmed tvingas sälja sin lägenhet.

Regelverk
För att få möjlighet att hyra ut måste medlemmen planera för att flytta tillbaka till föreningen efter uthyrningstiden. Uthyrningstiden är minimum 6 mån

För att få hyra ut i andra hand krävs godtagbara skäl, vilka är:
Studera på annan ort – 1 år i taget, max 3 år
Arbete på annan ort – 1 år i taget, max 2 år
Vårdbehov på vårdhem eller annan sjukinrättning – 6 mån i taget, max 2 år
Provboende med sambo – max 1 år

Utöver ”Godtagbara skäl” kan det förekomma sakförhållanden som får hanteras från fall till fall

Rutiner vid ansökan av uthyrning
För att ansöka om tillstånd att hyra ut din lägenhet i andra hand ska du fylla i blanketten ”Ansökan andrahandsupplåtelse” som du hittar under ”Blanketter/Manualer” eller på www.riksbyggen.se -> Råd & Svar -> Blanketter.
Skicka den komplett ifyllda blanketten till styrelsen, som sedan beviljar eller avslår andrahandsuthyrningen till:

Monica Erneholm Lundberg
Dr Hjorts gata 4C
41323 Göteborg

Avgift för andrahandsuthyrning
Det utgår en avgift för bostadsrättsinnehavaren vid andrahandsuthyrning. Denna avgift är 10% av ett basbelopp för helår, vid halvår blir det halva kostnaden.