Kontakt

För att komma i kontakt med rätt instans för din förfrågan gå in under respektive kategori.

Fastighetsskötaren
Om du upptäcker att något borde ses över av vår fastighetsskötare eller om du har något som bör åtgärdas i föreningens fastigheter.

Styrelsen
Skicka alla övriga frågor som inte berör vår fastighetsskötare.