Stadgar

Här kan du läsa och ladda hem föreningens stadgar

På årsstämman 2017 kommer det röstas om nya stadgar, dessa kan du hitta här.