Garage- och parkeringsregler

Inom vårt område finns det möjlighet att parkera bil på olika platser. Föreningen har ett antal parkeringsplatser som hyrs ut. Föreningen har också ett mycket begränsat antal garage. Vidare finns det möjlighet att parkera på gatan.

På föreningens tomtmark, gångvägar, ytor framför garage och andra entréer råder parkeringsförbud.

Parkeringsregler

På föreningens tomtmark, gångvägar och gemensamma ytor råder parkeringsförbud.

  • En bostadsrätt kan endast få tillgång till en parkeringsplats eller en garageplats.
  • Bostadsrättsinnehavaren ska äga eller ha tillgång till bil som är i registrerad, tagen i trafik och huvudsakligen används av hyresgästen till parkeringsplatsen.
  • Innehar bostadsrättsinnehavaren en parkeringsplats men inte längre äger eller disponerar bil för eget bruk ska den hyrda parkeringsplatsen återlämnas till föreningen inom tre månader.
  • För flertalet parkeringsplatser kan man välja till eluttag för motorvärmare mot extra kostnad.
  • Innehavare av garageplats får parkera tillfälligt framför sitt garage. Parkeringstillstånd väl synligt i framrutan krävs.
  • Innehav av bostadsrätt innebär ett avtal. Hyra av parkeringsplats eller garage innebär ett annat avtal. Det betyder att om du säljer eller överlåter din bostadsrätt och har ett hyresavtal för garage- eller parkeringsplats inte har möjlighet att överlåta det senare avtalet. Garage- eller parkeringsplatsen återgår då till föreningen. Hyr du ut din lägenhet i andrahand återgår parkeringsplatsen till föreningen efter tre månader.
  • Garage- eller parkeringsplatsen får inte hyras ut eller lånas ut till annan part. Tillstånd att för kortare period (max tre månader) låna ut P-plats till annan medlem i föreningen är tillåtet efter anmälan till styrelsen@gbghus14.se
  • Brott mot dessa ordningsregler innebär omedelbar uppsägning av hyresavtalet.

Besöksparkering

Avgiftsbelagd besöksparkering finns bredvid affärshuset på Dr Bex Gata.

Gatuparkering

På våra gator ingår en zon med parkeringsförbud. Detta innebär att det är parkeringsförbud på alla gator där inget annat meddelats med skyltning. Det vill säga att man får parkera på den västra sidan av Dr Hjorts Gata. Man får även parkera 30 min utanför våra butiker på Dr Bex östra sida. Kontrollera alltid skyltningen innan du parkerar för att vara säker.