Laddplatser

I början av 2021 satte vi upp 8 st laddplatser med parkeringsplats nr 85–92, framför Djurens vänner.

Vi har skapat en laddplatskö till vilken man kan anmäla sig. Till att börja med vill vi att ni anmäler er till styrelsen men framöver ska anmälan gå direkt till Riksbyggen.

För att kunna få en laddplats måste man först ha en vanlig parkeringsplats eller garageplats som då byts mot laddplatsen. Medlemmar som inte har någon parkeringsplats och som önskar en laddplats måste först gå via kösystemet för vanliga parkeringsplatser.

De som idag står på laddplatser som inte kommer att nyttjas för laddning får självfallet stå kvar på dessa platser till nuvarande avgift.

Laddplatserna kommer att säkras upp med 16 amp. Både laddhybrider och ”helel”-bilar kan laddas.

Varje användare kommer att tilldelas ett laddkort som används för att starta laddning och för debitering av elkostnaden som utförs av entreprenören El Bil Box.

För närvarande är efterfrågan på laddplatser ganska liten men om behovet ökar så kommer vi att investera i ytterligare platser.

Den fasta avgiften enligt nedanstående kalkyl debiteras via Riksbyggen och den rörliga kostnaden debiteras av El Bil Box. Debiterade kostnader görs utifrån självkostnadskalkyl.

Ekonomisk kalkyl

Fasta kostnader sek/mån

Grundkostnad parkeringsplats259
Avskrivning investering (infrastruktur, 10 år)100
Underhåll40
Administrativ kostnad30
Totalt429

Rörliga kostnader sek/mån
Elkostnader enligt nedan är ett exempel på vad elkostnaden blir utifrån följande antagande:

Bilen förbrukar 3 kWh/mil och man kör 3 mil/dag. Givet att elpriset är 1,75 sek/kWh (el+nät+skatt+moms).
Till det kommer en administrativ faktureringskost är 0,20 sek/kWh. Nedan följer räkneexemplet.

Elkostnad, 3 x 3 x 30 dagar x 1,75475
Administrativ faktureringskostnad55
Total rörlig kostnad530
Totalt, rörlig + fast kostnad960