Laddplatser

I början på mars satte vi upp 8 st laddplatser med parkeringsplats nr 85 – 92, framför Djurens vänner. Vi räknar med att dessa är i drift från och med mars 15.

Vi har skapat en laddplastkö till vilken man kan anmäla sig. Till att börja med vill vi att ni anmäler er till styrelsen men framöver skall anmälan gå direkt till Riksbyggen.

För att kunna få en laddplats så måste man ha en vanlig parkeringsplats eller garageplats som då byts mot laddplatsen. Medlemmar som således inte har någon parkeringsplats och som önskar en laddplats måste först gå via kösystemet för vanliga parkeringsplatser.

De som idag står på laddplatser som inte kommer att nyttjas för laddning får självfallet stå kvar på dessa platser till nuvarande avgift.

Laddplatserna kommer att säkras upp med 16 amp. Både laddhybrider och ”helel” bilar kan laddas.

Varje användare kommer att tilldelas ett laddkort som används för att starta laddning och för debitering av elkostnaden som utförs av entreprenören – El Bil Box.

För närvarande är efterfrågan på laddplatser ganska liten men om behovet ökar så kommer vi att investera i ytterligare platser.

Den fasta avgiften enligt nedanstående kalkyl debiteras via Riksbyggen och den rörliga kostnaden debiteras av El Bil Box. Debiterade kostnader görs utifrån självkostnadskalkyl.

Ekonomisk kalkyl

Fasta kostnader sek/mån

  • Grundkostnad parkeringsplats          259
  • Avskrivning investering                     100
  • Underhåll                                           40
  • Adm. kostnad                                    30

Totalt                                                       429 sek/mån

Rörliga kostnader sek/mån
Elkostnader enligt nedan är ett exempel på vad elkostnaden blir utifrån följande antagande :

3 kwh/mil, 3 mil/dag, 1,75 sek/kwh (el+nät + skatt+ moms)
Administrativ faktureringskost är 0,20 sek/kwh

  • Elkostnad                      3×3 x 30 dagar x 1,75=475
  • Adm fakturerings kostnad                   55

Totalt rörlig kostnad                                              535 sek/mån

Total kostnad fast + rörlig                                   970 sek/mån