Låssystem

Lägenhetsdörrar

SafeTeam

Föreningens låssystem administreras via vår avtalsleverantör SafeTeam.Har Ni förlorat en nyckel eller vill beställa flera nycklar vänder Ni Er till fastighetsskötaren som upprättar en rekvisition som sedan tas med till leverantören.

SafeTeam gör även akuta utryckningar och vi rekommenderar att Ni vänder Er till dem i samband med problem eller utelåsningar. SafeTeams journummer är 031 – 80 24 80.

Vi vill också uppmärksamma Er om att andra låsföretag marknadsför sig på våra entrédörrar när det gäller låsproblematik och det är inget som styrelsen stödjer eller står bakom.

Låstub

I dörrens övre inre hörn finns en låstub. Denna är avsedd att underlätta fastighetsskötarnas tillgång till lägenheterna. Man tar inifrån bort plastlocket och lägger nycklar till de ordinarie låsen i tuben. Dessa kan sedan fastighetsskötaren komma åt genom att låsa upp tuben från dörrens utsida. På detta sätt slipper man att lämna ifrån sig sina lägenhetsnycklar.

Låsen

Låsen till lägenheterna är ett tillhållarlås och ett cylinderlås. Tillhållarlåset är av typ niotillhållare och har en nyckel som inte ingår i något system. Därför kan Du låta kopiera den själv. Cylinderlåset har en speciell nyckelprofil och säkerhetsklass. Detta gör att ingen utom vår förvaltare kan beställa kopiering av din nyckel. Ingen annan än du själv har nyckel till Din lägenhet. Huvudnyckel finns ej.
Om du behöver en extra nyckel beställer du den via fastighetsskötarexpeditionen. Leveranstid brukar vara två veckor.

Entredörr och källargångar

Föreningen använder ett system med taggar för tillträde till portar, tvättstugor, källargångar samt gemensamma lokaler sedan 15:e maj 2019.

Aktivera taggen

Innan ni börjar använda era nya taggar måste ni välja och aktivera er tag med en pinkod. Bestäm er för en 4-siffrig kod och gå sedan ner till kortläsaren vid entrén. 1. Lägg er nya tagg på kortläsaren, ni får nu ett meddelande på kortläsaren som säger ”välj er nya pinkod” 2. Slå in er valda 4-siffriga kod 3. Bekräfta koden genom att slå in samma pinkod en gång till. Upprepa denna process för samtliga 3 taggar.

För att aktivera tag krävs att kod väljs även om koden ej kommer nyttjas.

  • Trapphuset/Entren – Ni kommer in i entréer genom att lägga taggen på kortläsaren. Ingen kod krävs.
  • Miljörummet – Ni kommer in i soprummet genom att lägga taggen på kortläsaren. Ingen kod krävs.
  • Källaren – Ni kommer in i källarutrymmen genom att lägga taggen på kortläsaren. Ingen kod krävs.

Porttelefonen

För att ringa upp boende. Använd pilarna för att bläddra mellan efternamn och klicka på knappen under telefonluren för att välja efternamnet. Använd därefter pilarna för att välja förnamn och klicka på knappen under luren för att ringa upp. Öppna med svarstelefonen (vald telefon) När samtalet accepteras kommer en röst berätta att samtalet kommer från porttelefonen. Därefter kan personen vid porten identifiera sig. För att låsa upp dörren används knapp 5 på svarstelefonen.

Förråd i andra huskroppar

Har man förråd/lokal i annan huskropp än där man bor så skall man beställa ”tillträde” till dessa lokaler genom att uppge namn, boendeadress och adress till förrådet/lokalen.

Hemtjänst och tidningar

Har man hemtjänst måste man beställa ytterligare taggar till hemtjänstpersonalen, uppge då namn, adress och önskat antal taggar. Tidnings bud har fått egna taggar och godkänt låsta dörrar dygnet runt, vid utebliven tidning vänlig anmäl detta direkt till företaget.

Beställa fler taggar

Om ni önskar beställa fler taggar i framtiden meddela Vaktmästaren
på samma sätt som vid ”Vad gör jag om jag förlorar min tag” så
sänder han vidare beställning till Locksafe. Levererade taggar ska kvitteras av mottagaren.

Vid förlorad tag

Om du förlorar din tag måste Locksafe få reda på detta för att kunna blockera taggen så att eventuell
upphittare inte kan ta sig in i trapphuset.
Du måste då meddela Vaktmästaren om att taggen är förlorad.
1. Meddela Vaktmästaren att taggen är förlorad.
2. Ange namn, lägenhetsnummer och adress.
3. Vi behöver få information om vilka taggar du har kvar, detta gör du genom att ange det nummer som
står bredvid AM eller MFV för de brickor du INTE förlorat.
4. Meddela även om du önskar beställa ny tag.
Om du beställer ny tag skickas denna direkt till dig från Locksafe AB och faktura kommer till dig ifrån
Locksafe ihop med taggen.
Pris för ny tag är 149:-