Låssystem

SafeTeam

Föreningens låssystem administreras via vår avtalsleverantör SafeTeam.Har Ni förlorat en nyckel eller vill beställa flera nycklar vänder Ni Er till fastighetsskötaren som upprättar en rekvisition som sedan tas med till leverantören.

SafeTeam gör även akuta utryckningar och vi rekommenderar att Ni vänder Er till dem i samband med problem eller utelåsningar. SafeTeams journummer är 031 – 80 24 80.

Vi vill också uppmärksamma Er om att andra låsföretag marknadsför sig på våra entrédörrar när det gäller låsproblematik och det är inget som styrelsen stödjer eller står bakom.

Låstub

I dörrens övre inre hörn finns en låstub. Denna är avsedd att underlätta fastighetsskötarnas tillgång till lägenheterna. Man tar inifrån bort plastlocket och lägger nycklar till de ordinarie låsen i tuben. Dessa kan sedan fastighetsskötaren komma åt genom att låsa upp tuben från dörrens utsida. På detta sätt slipper man att lämna ifrån sig sina lägenhetsnycklar.

Låsen

Låsen är ett tillhållarlås och ett cylinderlås. Tillhållarlåset är av typ niotillhållare och har en nyckel som inte ingår i något system. Därför kan Du låta kopiera den själv. Cylinderlåset har en speciell nyckelprofil och säkerhetsklass. Detta gör att ingen utom vår förvaltare kan beställa kopiering av din nyckel. Ingen annan än du själv har nyckel till Din lägenhet. Huvudnyckel finns ej.
Om du behöver en extra nyckel beställer du den via fastighetsskötarexpeditionen. Leveranstid brukar vara två veckor.