Miljöhus

Vi vill att alla bidrar med att sortera matavfall, kartonger och plast, glas, metaller, med mera. Förutom miljövinster får vi i föreningen minskade kostnader. Renova, som hämtar våra sopor, vill att matavfallet uppgår till minst 30% av den totala mängden. Har vi för låg andel matavfall lönar det sig inte att hämta detta för Renova utan allt kommer att räknas som restavfall och blir då dyrare.

För restavfall debiteras vi per kilo utifrån en taxa. För matavfall (som blir biogas och kompost) debiteras vi en fast avgift. Det innebär att allt som kan överföras från restavfall till matavfall minskar våra totala sopkostnader. Det kan ju också uppnås genom att vi sorterar restavfallet bättre, alltså ökar återvinningen av glas, tidningar, plast, etc.

Vi har fyra moloker (kärl för hushållsavfall). Två med grönt lock för matavfall och två med silverlock för restavfall.

En hållare till den bruna påsen för matavfall kan fås hos fastighetsskötaren.

Detta ska du slänga i den vanliga soppåsen, som sedan slängs i moloken för restavfall:

 • Tops (öronpinnar)
 • Tamponger och bindor
 • Blöjor
 • Tvättlappar, våtservetter och näsdukar
 • Gamla leksaker som inte innehåller batterier eller elektronik
 • Diskborstar, tandborstar
 • Dammsugarpåsar
 • Fönsterkuvert
 • Trasigt porslin i mindre mängder
 • Pennor
 • Snus och cigaretter
 • Cd-skivor och fodralet
 • Kattsand
 • Trasiga kläder, nylonstrumpbyxor

Din soppåse bränns i Renovas anläggning i Sävenäs, där det blir till fjärrvärme och el. Rökgaserna från förbränningen renas och det som blir kvar, slagg och aska, läggs på deponi.

Det här skall du lägga i den bruna påsen (kompostpåsen), som sedan slängs i moloken för matavfall (kompost):

• Matrester, råa och tillagade
• Frukt- och grönsaksrester
• Ägg och bröd
• Kaffesump, kaffefilter, teblad och tepåsar
• Hushållspapper och servetter av papper
• Snittblommor och krukväxter

Det här ska du inte lägga i den bruna påsen:

• Tobak, fimpar och snus
• Innehållet i dammsugarpåsen
• Kattsand och kutterspån
• Sand, jord, lera och grus
• Grillkol och vedaska

Observera! Det som slängs i matavfallsmoloken blir sedan till biogas eller biogödsel. Det är därför viktigt att det som slängs som kompost är av så bra kvalitet som möjligt. Sedan 1 januari 2022 har nya rutiner för felsortering införts där styrelsen åläggs en ”felsorteringsavgift” i de fall där exempelvis plastpåsar eller annat felsorterat material förekommer i matavfallskärlen.

Allt brinner inte!
En del av vårt hushållsavfall går varken att återvinna eller utvinna energi ur. Till exempel porslin, keramik och spegelglas. Om du har en trasig kaffekopp eller en liten blomkruka kan dessa slängas i den vanliga soppåsen. Större mängder och skrymmande saker bör du lämna på en återvinningscentral i containern för ”obrännbart”. 

Läs mer om sortering och matavfall på www.goteborg.se. Kretsloppskontorets kundservice svarar på frågor och ger råd på tel 031- 368 27 00, E-post: kundservice@kretslopp.goteborg.se

MILJÖRUM

Läs på respektive behållare vad som kan läggas i den.

I miljörummet finns återvinning för elektronik, energilampor, glödlampor, lysrör, batterier, metall, plast, wellpapp och kartonger, tidningar samt färgat och ofärgat glas.
Var noga med att platta ut kartonger så att inte kärlet fylls så snabbt. Bland tidningar får INTE bärkassar och kuvert slängas. Bärkassarna har för tjockt papper för denna typ av återvinning och kuvert innehåller lim som stör återvinningsprocessen. Kuvert ska slängas i hushållssoporna.
Plaståtervinningen ska inte slängas i hopknutna påsar. Töm påsen med plastavfall i kärlet eller låt påsen vara öppen. När plast återvinns sorteras den i stora trummor vilket separerar olika plastsorter för olika typer av återvinning.

Det är inte tillåtet att ställa skräp på golvet.

Föreningen tar inte hand om farligt avfall/elektronik/vitvaror. Sådant ska lämnas till Renovas återvinningscentraler. För information om var närmsta Renovastation ligger ber vi er att kontakta Renova 031-61 80 00, info@renova.se.

OBS!
Det är endast förpackningar som ska källsorteras! Exempelvis sopkvast i plast, stekpanna i metall och vas gjord i glas ska INTE sorteras i miljörummet utan slängas i våra moloker för restavfall. Orsaken till detta är att plasten i tex sopkvasten och glasvasen inte garanterat är gjort av återvinningsbart material och kan därmed förstöra återvinningsprocessen.

Farligt Avfall-bilen:

Miljöfarligt avfall som färgrester, kvicksilver, lösningsmedel och mindre elektronikprodukter kan lämnas till den så kallade Farligt Avfall-bilen som kommer två gånger på våren och två gånger på hösten. Myrornas lastbil stannar på samma platser och klockslag som Farligt Avfall-bilen. Där kan kläder och möbler lämnas för återvinning. Fullständigt schema för körningarna finns på www.goteborg.se/byggabo 

Containerhelger

Containerhelger annonseras här på hemsidan. Vanligtvis anordnas fyra containerhelger per år.