Miljöstation

Från 1 okt 2012 debiteras vi med kg-taxa för restavfall. För matavfall (som blir biogas och kompost) debiteras vi även fortsättningsvis en fast avgift. Det innebär att allt som kan överföras från restavfall till matavfall minskar våra totala sopkostnader. Det kan ju också uppnås genom att vi sorterar restavfallet bättre, dvs. ökar återvinningen av glas, tidningar, plast mm.

För närvarande har vi för liten del matavfall.
Renova vill att den delen uppgår till minst 30 %. Har vi fortsättningsvis för låg del matavfall lönar det sig inte att hämta detta för Renova utan allt kommer att räknas som restavfall och blir då dyrare.

Vi har 4 moloker (djupbehållare för källsortering) Två med grönt lock för matavfall och två med silverlock för restavfall. Dessa finns i korsningen Dr Hjort/Dr Bex gata.

En hållare till den bruna påsen för matavfall kan fås hos fastighetsskötaren.

Detta skall du slänga i den vanliga soppåsen
som sedan slängs i MOLOKEN FÖR RESTAVFALL.

 • Tops (öronpinnar)
 • Tamponger och bindor
 • Blöjor
 • Tvättlappar, våtservetter och näsdukar
 • Gamla leksaker som inte innehåller batterier eller elektronik
 • Diskborstar, tandborstar
 • Dammsugarpåsar
 • Fönsterkuvert
 • Trasigt porslin i mindre mängder
 • Pennor
 • Snus och cigaretter
 • Cd-skivor och fodralet
 • Kattsand
 • Trasiga kläder, nylonstrumpbyxor

Din soppåse bränns i Renovas anläggning i Sävenäs, där det blir till fjärrvärme och el. Rökgaserna från förbränningen renas och det som blir kvar, slagg och aska, läggs på deponi.

Det här skall du lägga i den bruna påsen (kompostpåsen)
som sedan slängs i MOLOKEN FÖR MATAVFALL
IGEN PLAST!

• Matrester, råa och tillagade
• Frukt- och grönsaksrester
• Ägg och bröd
• Kaffesump, kaffefilter, teblad och tepåsar
• Hushållspapper och servetter av papper
• Snittblommor och krukväxter

 

Det här ska du inte lägga i den bruna påsen.
Ska slängas i MOLOKEN FÖR RESTAVFALL.

• Tobak, fimpar och snus
• Blöjor och bindor
• Tyg
• Innehållet i dammsugarpåsen
• Kattsand och kutterspån
• Sand, jord, lera och grus
• Glas- och metallföremål
• Grillkol och vedaska

Allt brinner inte

En del av vårt hushållsavfall går varken att återvinna eller utvinna energi ur. Till exempel porslin, keramik och spegelglas. Om du har en trasig kaffekopp eller en liten blomkruka kan dessa slängas i den vanliga soppåsen. Större mängder och skrymmande saker bör du lämna på en återvinningscentral i containern för ”obrännbart”. Matavfallet är en viktig resurs. Därför ska det sorteras ut och lämnas i den bruna påsen. Det insamlade matavfallet körs till en behandlingsanläggning och används för att göra näringsrik jord eller energirik biogas för fordon.

Läs mer om sortering och matavfall på www.goteborg.se. Kretsloppskontorets kundservice svarar på frågor och ger råd på tel 031- 368 27 00, E-post: kundservice@kretslopp.goteborg.se

MILJÖRUM.
Läs även på respektive behållare vad som kan läggas i den.

I miljörummet finns återvinning för energilampor, gamla glödlampor, samt lysrör. För batterier, metall, plast (även mjukplast), samt färgat och ofärgat glas. Där finns också behållare för wellpapp, kartong och tidningar. Var noga med att slå ihop kartonger så att inte en enda kartong fyller hela behållaren. Bland tidningar får INTE slängas bärkassar och kuvert. Bärkassarna har för tjockt papper för denna återvinning och kuvert innehåller lim som stör återvinningsprocessen. Frigolit läggs i behållaren för plast.

Miljöhuset där sopsortering sker är inte ett grovsoprum.
Det är inte tillåtet att ställa skräp på golvet.

Föreningen tar inte hand om farligt avfall/elektronik/vitvaror. Sådant ska lämnas till Renovas återvinningscentraler. För information om var närmsta Renovastation ligger ber vi er att kontakta Renova 031-61 80 00, info@renova.se.

OBS!
Det är endast förpackningar som ska källsorteras! Exempelvis sopkvast i plast, stekpanna i metall och vas gjord i glas ska INTE sorteras i miljörummet utan slängas i våra moloker för restavfall. Orsaken till detta är att plasten i tex sopkvasten och glasvasen inte kan garanteras är gjort av återvinningsbart material och kan därmed förstöra återvinningsprocessen.

Farligt Avfall-bilen:

Miljöfarligt avfall som färgrester, kvicksilver, lösningsmedel och mindre elektronikprodukter kan lämnas till den s.k. Farligt Avfall-bilen som kommer två gånger på våren och två gånger på hösten. Myrornas lastbil stannar på samma platser och klockslag som Farligt Avfall-bilen. Där kan kläder och möbler lämnas för återvinning. Fullständigt schema för körningarna finns på www.goteborg.se/byggabo 

Containerhelger

Containerhelger annonseras här på hemsidan i kalendern på startsidan. Vanligtvis anordnas fyra containerhelger per år.