Inomhusklimat

Värmemätning

Styrelsen har upphandlat klimatanpassad styrning och drift av värmen i fastigheten, ett system med en senaste tillgängliga tekniken. Cirka 70 lägenheter kommer att fungera som referenslägenheter och få temperaturgivare monterade i sig. Dessa kommer ge en överblick av föreningens inomhusklimat som systemet kommer att kunna använda för att tillsammans med aktuella väderprognoser korrigera värmetillförsel redan innan det blir kallare eller blåsigare ute. Detta kommer resultera i en jämnare och mer behaglig temperatur i lägenheterna samt en bättre värmeekonomi.

Har du fått en temperatursensor installerad hos dig och vill se bland annat temperaturen i din lägenhet? Ladda ner en app för scanning av QR-koder och scanna QR-koden som finns på sidan av din dosa. På hemsidan du förs till hittar du aktuell information om inomhus-temperatur, relativ luftfuktighet, lokala väderprognoser och energispartips för just dig. Du har även möjlighet att dela med dig av din temperatur anonymt och på så vis jämföra den med dina grannars. Spara hemsidan som ett bokmärke så slipper du scanna QR-koden varje gång du vill se klimatinformationen, på så vis har du informationen tillgänglig vart än du befinner dig.

Luftflöde

För att få en bra inomhusmiljö är det viktigt med ett luftflöde. Frisk luft är bra både för dig och lägenheten. Det finns två typer av ventiler i lägenheten: de som släpper in luft och de som suger ut den. Luft skall komma in via de ventiler som sitter ovanför fönstren och ibland på ytterväggen i köket. Utsug sker med självdrag via de ventiler som sitter på väggarna inne i rummen. Dessa leder upp till taket. Se till att de är öppna och inte blockerade.

Låt alltid alla ventiler vara öppna. Ventilerna ovanför fönstren skall vara lite öppna även vintertid och var extra noga med att ventilen i badrummet är helt öppen.

Luftning av element

Ibland kan elementen behöva luftas för at de ska fungera korrekt, t.ex. om en läcka har uppstått i systemet.

Införskaffa då en s.k. elementnyckel, kan köpas på Biltema, Jula, Clas Olsson, järnaffärer. Kostar ca 50 kr. Köp gärna en i form av ett kors, man får då 4 olika dimensioner i en och samma nyckel.

Varje element är försedd med en liten avtappnings nippel i ena ändan, högst upp. Sätt dit elementnyckeln och håll samtidigt en liten kopp under det lilla avtappningsröret på nippeln.

Öppna skruven med elementnyckeln och tappa ut all luft som blir det första som kommer tills att det kommer en vattenstråle. Stäng skruven.

Och det hela är klart!

Inga fläktar

Det är inte tillåtet ha använda fläktar anslutna till ventilationssystemet. För spisfläkt kan man istället använda kolfilterfläkt som inte är ansluten till ventilationen. Man riskerar annars att störa självventilationen även för andra och det matos kan dessutom spridas till andra lägenheter.

Ytterväggar

Våra ytterväggar är av tegel. Tegel är inte ett helt tätt material och det är meningen att en viss fuktighet skall kunna vandra genom väggen och ventileras bort på insidan. I synnerhet söder och västerväggar är utsatta för regn och vind och där är det extra noga att denna fukttransport fungerar. Om det inte fungerar kan det i värsta fall leda till mögelskador.

Undvik täta tapeter och målarfärg på dessa väggar och ställ helst inte möbler tätt mot väggen så att de täcker större ytor.