Föreningslokal

Information om bokning:

Lokalen finns på Hjorts gata 8C.

  • Det kostar 500 kr per gång att hyra.
  • Vi har krav på städning.
  • Lokalen får enbart hyras av medlem i föreningen för privat nyttjande.

För att öppna dörren till lokalen använder du din tagg på läsaren bredvid dörren.

Föreningslokalen är en samlingslokal på Dr Hjorts gata 8C. Lokalen lämpar sig väl för olika typer av sammankomster, som föreningsmöten, utbildning, studiecirklar, konferenser och mottagningar. Lokalen är köksutrustad för upp till 40 personer och det finns bord och stolar för ungefär 40 personer i lokalen. Ytterligare stolar finns i förrådet mitt emot ingångsdörren till lokalen. Önskas fler stolar eller bord tas kontakt med styrelsen senast en vecka innan hyrestillfället.

Köket är utrustat med tallrikar, glas, koppar, bestick, kaffekokare, micro, diskmaskin, med mera. 

Wifi
SSID: Samlingslokalen
lösenord: SEX2tre7

För frågor om denna samlingslokal skriv via formuläret på Frågor.

Kom ihåg att avbokning ska ske minst en vecka innan hyrestillfället. 

Inför din bokning, tänk på!

Lokalen är omgiven av boende och hänsyn skall tagas till dem. Efter kl. 22.00 ska ljudnivån vara dämpad. Vistas inte i trapphuset, rökning i trapphus eller anslutning till entrén får ej förekomma.

Endast medlemmar i bostadsrättsföreningen får hyra lokalen. Det kostar 500 kr per tillfälle. Man bokar via bokningstavla eller online.

Lokalen får enbart hyras av medlem i föreningen för privat nyttjande såsom vid födelsedag, fest eller mottagning i anslutning till student.

Lokalen får inte nyttjas för sammankomst för politiska eller andra intresseföreningar av olika karaktärer även om medlem står som värd.

Lokalen ska efter användning städas och lämnas i gott skick med alla inventarier hela och rena senast kl.12.00 dagen efter. Städutrustning finns i duschutrymmet och i städskåp, saknas något – mejla styrelsen. Bord och stolar torkas av och ställs tillbaka där de hämtades. Hör av dig till styrelsen via e-post om du finner lokalen dåligt städad när du tar den i anspråk. Bifoga bilder. En städavgift på 1500 kr kommer att påföras hyresgästen om lokalen inte är städad och/eller inventarier inte är rena och återställda på respektive plats.

Bryts någon av ovanstående regler kommer alltså en straffavgift på 1500 kr att påföras och hyresgästen har förverkat möjligheten att hyra föreningslokalen fortsättningsvis.