Information om styrelsen

Styrelsen är utsedd av dig som bor i föreningen via den årliga stämman och vi jobbar för att vi alla ska få ett trevligt boende och trivas bra!

Vi i styrelsen:

Namn

Uppdrag

Henrik Rydbeck

Ordförande

Klas Wigert

Vice ordf.

Sofie Erlandsson

Sekreterare

Carl-Johan Carlsson

Ledamot

Tove Arnsvik Bjurefalk

Ledamot

Liza Södergård Eriksson

Ledamot

Jakob Grönlund

Suppleant

Michael Schöll

Suppleant

Vakant

Suppleant