Information om styrelsen

Styrelsen är utsedd av dig som bor i föreningen via den årliga stämman och vi jobbar för att vi alla ska få ett trevligt boende och trivas bra!

Vi i styrelsen:

Namn

Uppdrag

Henrik Rydbeck

Ordförande

Klas Wigert

Vice ordförande

Sofie Erlandsson

Sekreterare

Monica Erneholm Lundberg

Ledamot

Tove Arnsvik Bjurefalk

Ledamot

Liza Södergård 

Ledamot

Jakob Grönlund

Suppleant

Peter Waldeck

Suppleant