OVK

Obligatorisk ventilationskontroll även kallad OVK är en funktionskontroll som utförs av ventilationssystem i svenska byggnader enligt Plan- och Bygglagen och Plan- och Byggförordningen. Alla byggnader ska enligt svensk lag besiktigas för OVK.

Bostadshusen godkändes senast 2019, du kan hitta besiktningsprotokollet här.

Affärshuset godkändes 2022, du kan hitta besiktningsprotokollet här.