Angående brandsyn och sotning av eldstäder

Alla eldstäder på Dr Hjorts gata 1C och Dr Hjorts gata 1D är klara och går därför bra att elda i.

ALLA övriga eldstäder är inte sotade ännu och går därför inte att elda i för närvarande.
Anledningen är att takstegar på taken som sotaren ska gå på saknas. De har aldrig funnits och det har nu kommit nya lagregler som kräver takstegar. Takstegarna kommer att sättas upp så fort som möjligt och därefter sotas samtliga skorstenar och eldstäder.