Planerade elavbrott i föreningen

Hej!

Vi har fått följande information från Göteborg Energi angående planerade avbrott i elnätet pga underhållsarbete eller grävarbete kommande tid:

Doktor Bex Gata 4
Tid: torsdag 2 november 2023, kl 22.30-fredag 3 november 2023, kl 02.30

Doktor Bex Gata 5
Tid: onsdag 1 november 2023, kl 12.00-16.00

Doktor Bex Gata 7 B
Tid: onsdag 1 november 2023, kl 12.00-16.00

Doktor Bex Gata 13 B
Tid: torsdag 2 november 2023, kl 22.30-fredag 3 november 2023, kl 02.30

Doktor Bex Gata 15
Tid: torsdag 2 november 2023, kl 22.30-fredag 3 november 2023, kl 02.30

OBS! Gör aldrig egna elarbeten under avbrottstiden, eftersom elen kopplas på igen när arbetet är färdigt.