Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK)

Föreningen har fått protokollet från den genomförda ventilationsbesiktningen, OVK med anmärkningar som lägenhetsinnehavaren är skyldig att åtgärda.

De lägenheter som har fått anmärkningar kommer att få ett brev i sitt brevinkast inom två veckor med beskrivning av anmärkningar som skall åtgärdas.

Bostadsrättsinnehavaren får därefter själv och på egen bekostnad ombesörja att felet åtgärdas genom egen åtgärd, beställa arbetet hos PLL fastighetsförvaltning (föreningen fastighetsskötare) på tel. 031-19 80 19 eller annan lämplig hantverkare.

Arbetet skall vara slutfört 2017-11-30. En efterkontroll kommer att ske och godkännandet av besiktningen rapporteras till kommunen. Ej godkänd besiktning resulterar i ett vitesföreläggande och bostadsrättsinnehavaren får ett föreläggande att åtgärda de anmärkningar som kvarstår.

(Publicerat 28/8-17)

 

Uppdatering: 

De lägenheter med anmärkningar har fått ett brev i sitt brevinkast med beskrivning av de anmärkningar som skall åtgärdas.                                                                                       

Anmärkningarna som  besiktningsmannen skrivit skall räcka som vägledning så att en hantverkare med erfarenhet från ventilationsarbete vid sitt besök skall kunna åtgärda anmärkningarna.    

(Publicerat 9/9-17)