Kallelse

Härmed bjuds du in till ordinarie stämma i Riksbyggens Bostadsrättsförening, Göteborgs Hus Nr 14.

Stämman kommer att avhållas torsdagen den 17:e oktober 2019 kl 18:00 i Guldhedens Studiehem.

Du kommer få ekonomisk och annan information från det gångna verksamhetsåret och dessutom få möjlighet att ställa frågor och göra din stämma hörd vad avser nya kandidater för kommande styrelse, inlämnade motioner, proposition mm.

Som vanligt bjuder Föreningen på kaffe med tilltugg.

Om det finns tid och intresse efter avslutat möte kan vi ha en frågestund av mer allmän karaktär.

Motioner anslås på informationstavlor i trapphusen respektive läggs ut på Föreningens hemsida. 

Dagordning på mötet enligt Föreningens Stadgar § 59.

Om du inte själv kan delta på stämman så kan du låta dig representeras genom ombud. Det kan vara någon i familjen eller annan medlem i föreningen. Ingen får vara ombud för mer än en medlem. Ombud skall visa skriftlig dagtecknad fullmakt. Fullmakten gäller högst ett år frånutfärdande.

Du kan hitta motioner och propositioner här, samt årsredovisning här .

Balkongerna är åtgärdade

Balkongerna anses nu av entreprenören vara åtgärdade och klara, så styrelsen ber dig som medlem att göra en sista kontroll efter fel och återkoppla till oss.

Ökad tomträttsavgift

Vårt nuvarande avtal med kommunen gällande tomträtt löper ut hösten 2020, kostnaden är 720 ksek/år. Kommunen har nu skickat ett nytt avtalsförslag för kommande 10 år som löper på 2550 Ksek/per, dvs en höjning med 254%! Vi har bestridit avtalsförslaget. Om någon i föreningen är kunnig i dylika frågeställningar tar styrelsen gärna emot synpunkter på hur fortsatta processen bör drivas.

Information om det nya låssystemet

Det nya låssystemet kommer att vara implementerat vecka 19. F.o.m 15 maj kommer enbart det nya systemet att vara i drift, dvs inga
nycklar kommer då att kunna användas för öppnade av ytterdörrar. Vidare kommer då även bokningar att ske via det nya upplägget. Bokningsbara utrymmen är tvättstugor, övernattningsrum, föreningslokal, bastu och mangelrum.
Även ”aktivitetsutrymmen” i form av gym, ”snickarboa”, vävstuga och pingisrum kommer att förses med
tagsystem. Dessa lokaler kommer dock ej att vara bokningsbara. För att få tillgång till en eller samtliga
aktivitetslokaler kommer det att tas ut en engångsavgift på 400 kr.

Har du förråd i en annan huskropp behöver du kontakta fastighetsskötaren för att få rätt tillgång.

Läs mer om hur du beställer ytterligare taggar på Information/Din lägenhet/Låssystem samt om de respektive aktivitetslokalerna på Information/Gemensamma utrymmen/Ej bokningsbara lokaler