Ökad tomträttsavgift

Vårt nuvarande avtal med kommunen gällande tomträtt löper ut hösten 2020, kostnaden är 720 ksek/år. Kommunen har nu skickat ett nytt avtalsförslag för kommande 10 år som löper på 2550 Ksek/per, dvs en höjning med 254%! Vi har bestridit avtalsförslaget. Om någon i föreningen är kunnig i dylika frågeställningar tar styrelsen gärna emot synpunkter på hur fortsatta processen bör drivas.