Information om det nya låssystemet

Det nya låssystemet kommer att vara implementerat vecka 19. F.o.m 15 maj kommer enbart det nya systemet att vara i drift, dvs inga
nycklar kommer då att kunna användas för öppnade av ytterdörrar. Vidare kommer då även bokningar att ske via det nya upplägget. Bokningsbara utrymmen är tvättstugor, övernattningsrum, föreningslokal, bastu och mangelrum.
Även ”aktivitetsutrymmen” i form av gym, ”snickarboa”, vävstuga och pingisrum kommer att förses med
tagsystem. Dessa lokaler kommer dock ej att vara bokningsbara. För att få tillgång till en eller samtliga
aktivitetslokaler kommer det att tas ut en engångsavgift på 400 kr.

Har du förråd i en annan huskropp behöver du kontakta fastighetsskötaren för att få rätt tillgång.

Läs mer om hur du beställer ytterligare taggar på Information/Din lägenhet/Låssystem samt om de respektive aktivitetslokalerna på Information/Gemensamma utrymmen/Ej bokningsbara lokaler