Nytt informationsblad

Regler för grillning
Grillning får enbart ske vid anvisade grillplatser, vid de allmänna ytorna. Man får alltså inte grilla på andra platser. Detta på grund av brandrisk och för allas trivsel.

Nytt låssystem
Det nya låssystemet kommer att vara implementerat vecka 19. Fram till 15 maj kommer både det gamla och det nya systemet vara i drift. F.o.m 15 maj kommer enbart det nya systemet att vara i drift, dvs inga nycklar kommer då att kunna användas för öppnade av ytterdörrar. Vidare kommer då även bokningar att ske via det nya upplägget. Bokningsbara utrymmen är tvättstugor, övernattningsrum, föreningslokal, bastu och mangelrum.
Även ”aktivitetsutrymmen” i form av gym, ”snickarboa”, vävstuga och pingisrum kommer att förses med tagsystem. Dessa lokaler kommer dock ej att vara bokningsbara. För att få tillgång till en eller samtliga aktivitetslokaler kommer det att tas ut en engångsavgift på 400 kr. De som tidigare erlagt deposition för nycklar kommer att få tillbaka dessa pengar vid uppvisande av kvitto.
Respektive medlem kan vid behov beställa ytterligare taggar, uppge då namn och adress.
Har man förråd/lokal i annan huskropp än där man bor så skall man beställa ”tillträde” till dessa lokaler genom att uppge namn, boendeadress och adress till förrådet/lokalen.
Har man hemtjänst måste man beställa ytterligare taggar till hemtjänstpersonalen, uppge då namn, adress och önskat antal taggar.
Samtliga ovanstående tilläggsbeställningar ska göras via Fastighetsskötaren, maila magnus.antonsson@pllfastighet.se eller lämna in underlag direkt i fastighetsskötarens brevlåda, Bexgata 5. Levererade taggar ska kvitteras av mottagaren.

Säkerhetskameror
Säkerhetskamerorna är nu aktiverade. Filmer lagras på styrelsens dator, som vi tidigare informerat om ligger de alltså inte ute på det publika nätet.

Ventilation
Ventilationen i våra fastigheter bygger på självdrag. För att skapa gott inomhusklimat och för att undvika mögelbildning så uppmananas ni att öppna upp luftintag – överkant av fönster alt luftintag
i vägg – och att öppna upp luftutsläpp i respektive rum – ”skruva ut tallrikarna” som sitter strax under taket.