Årets stämma skjuts upp och sker genom poströstning!

Information med anledning av ordinarie föreningsstämma Riksbyggens bostadsrättsförening Göteborgshus 14.

På grund av den rådande Corona-pandemin med kraftigt ökande smittspridning och nya restriktioner beslutade styrelsen för Göteborgshus 14 vid styrelsemötet 3 november att ställa in det fysiska årsmötet onsdag 18 nov och istället kalla till Årsstämma via poströstning onsdag 2 dec.

Riksdagen har infört en särskild, tillfällig lag som gör det möjligt att hålla stämma utan fysisk närvaro. Medlemmarna utövar då istället sin rösträtt genom poströstning.

Medlemmarna i Brf Göteborgshus 14 kallas härmed att deltaga vid ordinarie föreningsstämma via poströstning. Deltagande sker alltså inte genom fysisk närvaro.
Dagordning för stämman enligt stadgarna § 59.

Poströsterna kommer att samlas in och räknas av utsedd rösträknare ur styrelsen på stämmodagen.

Årsredovisningarna delas ut i brevlådan till samtliga lägenheter. Motionerna är uppsatta i varje trapphus – och finns här nedan. Eventuella frågor om årsredovisningen skickas till styrelsen web.styrelsen@gbghus14.se.

Hur röstar jag?
Du poströstar genom att lämna poströstningsblanketten, som ni får i brevlådan, med ifyllda svar under respektive motion. Se närmare information på själva blanketten. Har du frågor, hör av dig till oss i styrelsen via email web.styrelsen@gbghus14.se, senast 25 nov (en vecka innan stämman).

Lämna DIN poströst senast 2020-12-02 kl 16.00 i fastighetsskötarens brevlåda (Dr Bexgata 5)

Vi gör alla vårt bästa för att bidra till en så hänsynsfull och lite smittsam miljö som möjligt, och följa de rådande rekommendationer och riktlinjer som finns. Stort tack för er förståelse.

Med vänlig hälsning
Styrelsen för Riksbyggen Bostadsrättsförening Göteborgshus 14

Motioner-2020-version_final-1

Rb-Brf-Goteborgshus-nr-14-arsredovisning-2019-2020-maklare

Uppdatering kring internetproblem i föreningen

Uppdatering måndag 2 nov:
A3 har inte fått någon ordning på varför uppkopplingen kommer och går. Vi har beslutat att backa tillbaka till den gamla installationen tills man har rett ut vad det är som orsakar problemen.

Alla medlemmar kan därför igen behöva starta om sin router under kvällen för att få uppdaterade IP-uppgifter.

Om man fortfarande har problem efter omstart behöver du kontakta vår bredbandsleverantör. Då problemet inte påverkar alla utan endast en del medlemmar behöver de medlemmar som upplever problem ringa och anmäla detta hos A3 (som är vår bredbandsleverantör).

Detta för att de ska kunna göra felsökning mot den lägenhet som har problem.

Ring 0770-910000 och välj teknisk support vid knappval.

Vårt kundnummer är: 418256

Ett tips för hemmaarbetande personer i stort behov av wifi: caféet i Guldhuset på Johanneberg Science Park, fem minuters promenad härifrån, där finns öppet wifi och god fika. Många jobbar hemifrån, så det är lugnt och finns plats.

Vår TV blir helt digital med bättre bild och möjlighet till större utbud.

Comhem moderniserar tv-erbjudandet till 1,6 miljoner Com Hem-hushåll. Den 8 september går comhem över till att sända tv-kanaler helt digitalt och de analoga kanalerna, inklusive FM-radio via tv-uttaget, utgår. För dig innebär det en tv-upplevelse med skarpare bild och ljud samt möjlighet att se de flesta av dina kanaler i appen Comhem Play inom hela EU.

För mer information om hur du får in de digitala kanalerna på din TV redan nu kan du följa instruktionerna på Comhems hemsida:
https://www.comhem.se/tv/digitalisering

Behöver du ytterligare hjälp med att få in de digitala kanalerna eller få fler kanaler hänvisar vi till kundservice för comhem:
https://www.comhem.se/kundservice/kontakt

Detta är inget initiativ från styrelsen eller föreningen utan är något som comhem utför.

Informationsblad Göteborgshus 14, Juni 2020

Ökad månadsavgift
Kommunens krav på ökad tomtgäldsavgift innebär att månadsavgiften måste höjas med 15% fr.om. 2020-07-01. Avgifter för parkeringsplatser, garage och lokaler kommer också att ökas med samma %-sats.

Rökning på balkonger
Vi har fått in klagomål om att medlemmar röker på balkongerna. Röken sprider sig och påverkar de närboende. Vi ber er som röker att visa empati och omtanke gentemot era grannar genom att INTE röka på balkongerna. Eftersom vi har fönster och dörrar öppna såhär års rökfylls omgivande lägenheter, vilket är mycket otrevligt. Dessutom är en del boende astmatiker eller allergiska, cigarettrök gör att de kan få svårt att andas. Visa respekt och omtanke om era grannar och medmänniskor!

Grilla på anvisad plats – tänk på brandrisk!
Grillning får endast ske på gemensamhetsytor på gårdarna, alltså varken på balkonger eller andra ställen på våra gårdar. Detta på grund av brandrisk och för allas trevnad.

Parkeringsplatser
Vi har inventerat nyttjandet av våra parkeringsplatser. Till samtliga platser finns en ägare med en bil. Således finns inga lediga för närvarande.

Laddstolpar till bil
Vi genomförde i maj en skarp förfrågan angående intresse av elladdstolpar till bil. På grund av lågt intresse av nyttjande av elladdstolpar kommer vi skjuta upp investeringen ett år och hoppas på större intresse då.

Lediga lokaler
Lediga lokaler finns i föreningen, i diverse storlekar. Kontakta styrelsen (kontaktuppgifter nedan) vid intresse!

Vik/platta till kartonger i sophuset!
Var vänlig och platta till/vik ihop kartonger i sophuset, det tar inte många sekunder. Soptunnorna blir snabbt fulla när detta inte görs, vilket skapar onödiga kostnader för föreningen.

Avslutningsvis vill vi flagga för att motioner till stämman ska in 31 augusti, skicka till: web.styrelsen@gbghus14.se
Vi söker också medlemmar till styrelsen som vill vara med och påverka vår förening och boendemiljö. Kontakta valberedningen, anna_v_bengtsson@hotmail.com, vid intresse. Mer information kommer!

Utgives av styrelsen för Göteborgshus nr. 14

Kontakt med styrelsen fås via web.styrelsen@gbghus14.se. På hemsidan www.gbghus14.se finns allehanda information gällande föreningen och dess skötsel.