Relining av stammar Dr Bexgata 9C

De ”nybyggda” lägenheterna i bottenplan Bex 9C började få råttproblem för några år sedan. Råttorna tog sig in i lägenheterna (under golvet) via trasiga stammar. Vi åtgärdade då problemen genom att relina vissa stammar (plastbelägga insidan på stammarna) och täta några hål i golvplattan.

Problemen upphörde men har nu tyvärr ånyo återkommit. Vi tar nu ett större grepp och relinar samtliga stammar, både avlopps- och regnvattenstammar mellan 9A och 9B.

Arbete innebär visst grävarbete på utsidan av huskroppen, bilningsarbete och därefter relining. Vidare så kommer vi att gräva ner en ny brunn på utsidan av huskroppen 9C och i denna sätta en så kallad råttstopp.

Vid relining måste det säkerställas så att det inte spolas vatten genom aktuella stammar. Detta görs genom att dessa omkopplas via ett externt slangsystem. Samtliga berörda lägenheter kan under byggnationstiden använda vatten och avlopp som idag. Dessutom kommer tvättstugan att vara i funktion.

För närvarande är de aktuella lägenheterna 9A – C, 7 C-B, 13 A-B. Vi kommet att löpande lägga ut information i brevlådor och på hemsidan.

Grävarbete startar i mitten av januari. Relining startar i början av februari och skall vara slutfört i mars

Detta arbete kan ses som etapp 1 av det stora reliningsarbetet som vi pratat om under några år. Dock har vi har fortfarande inte bestämt när detta omfattande arbete kommer att ske.

Styrelsen

221227