Tidplan projekt relining Doktor Bex gata 9C


Vi går nu igång med utomhusarbeten 18 januari och kommer fortsätta med detta arbete fram till
V 7. Merparten kommer dock att klaras av under V 3-V 5.
Detta arbete kommer ej att påverka boende i fastigheten. Det kan dock bli vissa besvärligheter
att använda källardörren på baksidan 9C.

V 6 startar förberedelse för relining.
V 7 lägenhet 280 i bottenplanet 9C måste utrymmas – man kommer här riva upp golv och ta
upp ett schakt, frilägga slitsar och riva väggar. Förmodligen kan arbeten utföras i lägenhet
279 utan att denna behöver utrymmas.
V 8 – V 13 Omkoppling av avloppsstammar för samtliga lägenheter 9A – 9C, 13 A – B, 7 B – C.
Medlemmar boende i dessa lägenheter kommer ej att påverkas – kök, badrum och
tvättstugor kommer kunna användas som vanligt. Det kommer dock att läggas ut
provisoriska avloppsslangar i källare.
Ett schakt kommer att tas upp i källaren vid 9B.
Förråd 187, 196 och 645 måste tömmas senast v 6. Vi ser över möjligheten att hitta något
tomt förråd där saker kan ställas in.
Hela arbetet skall avslutas senast V 13.

Styrelsen 230117